Τι θα ισχύσει για τα εμπορικά σήματα μετά τη Συμφωνία των Πρεσπών

Τι θα ισχύσει για τα εμπορικά σήματα μετά τη Συμφωνία των Πρεσπών

Το ΥΠΕΞ απαντά στη Βουλή για τον διπλωματικό χειρισμό του θέματος της ονομασίας προέλευσης προϊόντων

Διευκρινίσεις και απαντήσεις σχετικά με τα σήματα και τις εμπορικές επωνυμίες μετά την Συμφωνία των Πρεσπών με την ΠΓΔΜ δίνει με έγγραφο που έστειλε στη Βουλή η αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου Εξωτερικών.

Όπως αναφέρεται, έως τώρα το σύνολο των οίνων της ΠΓΔΜ φέρει την ένδειξη «Republic of Macedonia» ως προς τον τόπο προέλευσης. Με την θέση σε ισχύ της Συμφωνίας των Πρεσπών, όσα προϊόντα φέρουν σήμερα την ένδειξη «Made in/produced in/product of Republic of Macedonia» θα πρέπει βάσει της Συμφωνίας αυτής, να μετατραπούν υποχρεωτικά σε «Made in/produced in/product of Republic of North Macedonia», καθιστώντας έτσι προς όλους απόλυτη την διάκριση του τόπου προέλευσης των προϊόντων αυτής και της Ελληνικής Μακεδονίας. Επισημαίνεται δε, ότι τα οφέλη στο εμπορικό πεδίο καθίστανται συνεπώς προφανή, σε σύγκριση με την σημερινή κατάσταση, ιδιαίτερα στον οινοπαραγωγικό τομέα.

Επιπρόσθετα, στην Συμφωνία υπάρχουν σαφείς διατάξεις περί των ευνοϊκών για την Ελλάδα προβλέψεων της ΕΕ στο θέμα των εμπορικών επωνυμιών και σημάτων και συγκεκριμένα:

- Στο άρθρο 1 παρ. 3 εδάφιο θ΄ ορίζεται μεταξύ άλλων, ότι θα δημιουργηθεί στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης διεθνής ομάδα ειδικών για την υλοποίηση των διευθετήσεων μεταξύ των επιχειρηματικών κοινοτήτων των δυο χωρών στα συγκεκριμένα θέματα.

- Επίσης, στις τελικές διατάξεις της Συμφωνίας (άρθρο 20 παρ. 8) ορίζεται, ότι η εφαρμογή της από τα δύο μέρη θα γίνεται σύμφωνα με το κοινοτικό κεκτημένο.

- Βάσει των κανονισμών (ΕΚ) 509/2006 και 510/2006 η προστασία των προϊόντων ΠΟΠ και ΠΓΕ είναι απόλυτη εντός της ΕΕ. Οποιαδήποτε παραβίαση από κράτος-μέλος νομιμοποιεί, αρχικά, την άσκηση διαμαρτυρίας και συστάσεων εκ μέρους των αρμόδιων Πρεσβειών/Προξενικών Γραφείων της θιγόμενης χώρας. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προβλέπεται η δυνατότητα άσκησης προσφυγής ενώπιον των αρμόδιων θεσμικών οργάνων της ΕΕ κατά του προσβάλλοντας κράτους-μέλους (Ευρ. Επιτροπή, Δικαστήριο της ΕΕ).

- Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1234/2007, όπως αντικαταστάθηκε με τον Κανονισμό 1308/2013, η γεωγραφική ένδειξη «Μακεδονία», στο πλαίσιο προστασίας των γεωγραφικών ενδείξεων έχει κατοχυρωθεί προς αποκλειστική χρήση από του Έλληνες παραγωγούς οίνου της Μακεδονίας και έχει κατοχυρωθεί στο σχετικό μητρώο της ΕΕ οίνων «E-Bacchus».

Το υπουργείο Εξωτερικών επισημαίνει στην επιστολή, ότι «παρακολουθεί, μέσω των Αρχών Εξωτερικού, τις περιπτώσεις παραβιάσεων των ελληνικών ΠΟΠ /ΠΓΕ και προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για την προστασίας τους. Υπενθυμίζουμε ότι όταν διαπιστώθηκε το 2011 η κυκλοφορία οίνου προέλευσης ΠΓ ΔΜ με την ονομασία "μακεδονικός" στη γερμανική αγορά, το ΥΠΕΞ προέβη στις απαραίτητες ενέργειες, τόσο σε διμερές, όσο και σε κοινοτικό επίπεδο, σε συντονισμό με το ΥΠΑΑΤ και την Ένωση Οινοπαραγωγών Βορείου Ελλάδας, ώστε άμεσα ο Γερμανικός Ομοσπονδιακός Σύνδεσμος Οίνου και Οινοπνευματωδών γνωστοποίησε στα μέλη του, ότι η ένδειξη "μακεδονικός οίνος" δεν είναι αποδέκτη για οίνους, που δεν προέρχονται από την Ελλάδα. Παράλληλα, η αλυσίδα πολυκαταστημάτων που πουλούσε τους οίνους με την επίμαχη ονομασία από την ΠΓΔΜ, αποφάσισε τη διακοπή πώλησής τους».

Ακόμη, επισημαίνει ότι «πρόσφατα (13/6/2018), ο Σύνδεσμος Ελληνικού Οίνου ενημέρωσε τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Εξωτερικών, αλλά και του ΥΠΑΑΤ, για την παράνομη χρήση των οινικών ΠΓΕ "Μακεδονία", "Θράκη" και "Αιγαίο" επί των ετικετών οίνων που παράγονται ή εμπορεύονται στην ευρωπαϊκή και στην αμερικανική αγορά από επιχειρήσεις της ΠΓΔΜ, της Τουρκίας, της Βουλγαρίας και της Πολωνίας. Άμεσα εστάλη εγκύκλιος προς όλες τις Αρχές Εξωτερικού για τη διεξαγωγή εκτεταμένης έρευνας της επιτόπιας αγοράς, κυρίως στις χώρες της ΕΕ, των ΗΠΑ, του Καναδά, της Ελβετίας και της Αυστραλίας για τον εντοπισμό προϊόντων απομίμησης κατοχυρωμένων ελληνικών οινικών προϊόντων γεωγραφικής ένδειξης. Μετά την καταγραφή των αποτελεσμάτων της έρευνας που θα διεξάγουν οι Αρχές Εξωτερικού, θα ακολουθήσει νέα συνάντηση με τους αρμοδίους φορείς για το συντονισμό ενεργειών».

Το υπουργείο Εξωτερικών σημειώνει, ότι «ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη στο Υπουργείο Εξωτερικών προεργασία για τον συντονισμό, σε ανώτατο υπηρεσιακό και πολιτικό επίπεδο, όλων των συναρμοδίων Υπουργείων και φορέων, προκειμένου να προετοιμασθεί κατάλληλα, από ελληνικής πλευράς, το έργο όσων θα συμμετάσχουν στις εργασίες της διεθνούς διαπραγματευτικής ομάδας εμπειρογνωμόνων, αποτελούμενης από εκπροσώπους των δύο κρατών στο πλαίσιο της ΕΕ με την κατάλληλη συνεισφορά του ΟΗΕ και του ΔΟΤ, η οποία θα συσταθεί βάσει του άρθρου 1 παρ. 3 σημ. θ της Συμφωνίας των Πρεσπών. Έργο της ομάδας αυτής, η οποία θα συσταθεί εντός του 2019 και θα ολοκληρώσει την εργασία της εντός τριών ετών, είναι η υποστήριξη και ενθάρρυνση των επιχειρηματικών κοινοτήτων των δυο πλευρών, ώστε να θεσμοθετηθεί ένας ειλικρινής, δομημένος και με καλή πίστη διάλογος, στο πλαίσιο του οποίου θα επιδιώξουν και θα βρουν αμοιβαίως αποδεκτές λύσεις στα θέματα που πηγάζουν από τα εμπορικά ονόματα, τα εμπορικά σήματα και brand names/εταιρικές ονομασίες».

Παρακαλούμε περιμένετε ...