«Ναυάγησε» η πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής

«Ναυάγησε» η πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής

Η Εθνική Τράπεζα γνωστοποίησε επίσημα την ακύρωση της πώλησης του 75% της θυγατρικής της

Τη λήξη της σύμβασης για την πώληση του 75% της Εθνικής Ασφαλιστικής στην EXIN Financial Services Holding B.V. ανακοίνωσε σήμερα προς τις αρμόδιες χρηματιστηριακές Αρχές η Εθνική Τράπεζα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση «στις 29 Ιουνίου 2017, η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. ανακοίνωσε την πώληση του 75% του μετοχικού κεφαλαίου της Ανώνυμης Ελληνικής Εταιρείας Γενικών Ασφαλίσεων "η ΕΘΝΙΚΗ" στην ΕΧΙΝ Financial Services Holdings B.V., υπό την αίρεση, μεταξύ άλλων, εκπλήρωσης ορισμένων προϋποθέσεων, συμπεριλαμβανομένων και των εγκρίσεων από την αρμόδια Επιτροπή Ανταγωνισμού και την Τράπεζα της Ελλάδος.

Στις 28 Μαρτίου 2018, καταληκτική ημερομηνία, από την πλευρά της ΕΧΙΝ, εκπλήρωσης αναβλητικών αιρέσεων όπως αυτές αναφέρονται στη Σύμβαση Αγοράς και Πώλησης μεταξύ της ETE και της EXIN, η ΕΤΕ έλαβε γνώση ότι οι ανωτέρω δεν πληρούνται και ως εκ τούτου, αποφάσισε να τερματίσει τη Σύμβαση Αγοράς και Πώλησης».

Η ανακοίνωση καταλήγει σημειώνοντας ότι «η Τράπεζα θα εξετάσει εναλλακτικές λύσεις».

Παρακαλούμε περιμένετε ...