Ποιοι χάνουν το Κοινωνικό Τιμολόγιο στο ρεύμα και ποιοι μπορούν να το πάρουν

Ποιοι χάνουν το Κοινωνικό Τιμολόγιο στο ρεύμα και ποιοι μπορούν να το πάρουν

Τι θα πρέπει να γνωρίζετε για τη διαδικασία της αίτησης

Κίνδυνο να χάσουν το Κοινωνικό Τιμολόγιο στο ρεύμα (ΚΟΤ) έχουν όσοι είχαν λάβει το μειωμένο τιμολόγιο το 2017 αλλά αμέλησαν να κάνουν εκ νέου αίτηση μέσα στο 2018. Το τοπίο ήταν θολό στο θέμα του ΚΟΤ με αποτέλεσμα αρκετοί καταναλωτές να εφησυχάσουν και να μην ανανεώσουν την αίτησή τους.

Η αίτηση για την ένταξη στο Κοινωνικό Τιμολόγιο γίνεται, σύμφωνα με το σχετικό νομικό πλαίσιο (ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/892/152 - ΦΕΚ Β΄ 1403/01.02.2018), εντός ενός μηνός από την τελευταία ημέρα κατάθεσης των φορολογικών δηλώσεων, συμπεριλαμβανομένων όλων των παρατάσεων που δίδονται για την κατάθεση αυτών.

Κάθε χρόνο αξιολογείται εκ νέου αν ο αιτών για ΚΟΤ πληροί τα κριτήρια και αν όχι, τότε το Κ.Ο.Τ. παύει να ισχύει από την επόμενη ημέρα της λήξης της προθεσμίας. Δηλαδή, εάν για παράδειγμα η προθεσμία υποβολής δηλώσεων φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων π.χ. για το φορολογικό έτος 2017 λήγει στις 30/06/2018 και μέχρι 31/07/2018 δεν έχετε υποβάλλει εκ νέου αίτηση, τότε αυτόματα χάνετε από το ΚΟΤ (από 01/08/2018).

Πώς θα ξέρετε αν θα πάρετε το ΚΟΤ στο ρεύμα

Μπορείτε να ενημερωθείτε ηλεκτρονικά εάν δικαιούστε Κοινωνικού Τιμολογίου στο ρεύμα κάνοντας τα εξής βήματα.

1. Με την είσοδό σας στο σύστημα θα σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε τον ΑΜΚΑ σας και να συναινέσετε στην επεξεργασία των στοιχείων που απαιτούνται (τα δικά σας, του/της συζύγου και των προστατευόμενων τέκνων σας)

2. Μετά την συναίνεση σας, εμφανίζεται φόρμα που αναφέρει κάποια προσωπικά στοιχεία σας. Επιλέξτε για ποιο ΚΟΤ θέλετε να κάνετε αίτηση

3.  Απαραίτητη είναι η συμπλήρωση αριθμού παροχής ηλεκτρικής ενέργειας. Επίσης απαιτείται το e-mail και ένας αριθμός κινητού τηλεφώνου που θα χρησιμοποιηθούν για αποστολή τυχόν ειδοποιήσεων

4.  Για αιτήσεις ΚΟΤ-Α απαιτείται να έχετε εγκεκριμένη αίτηση ΚΕΑ. Δεν ισχύει πλέον η απαίτηση επικαιροποιημένης αίτησης ΚΕΑ το τελευταίο δίμηνο. Αρκεί να υπάρχει ενεργή εγκεκριμένη αίτηση. Για ΚΟΤ-Α δεν απαιτείται η συγκατάθεση των φιλοξενούμενων ατόμων γιατί έχει δοθεί στο ΚΕΑ

Για αιτήσεις ΚΟΤ-Β σε περίπτωση που το νοικοκυριό σας έχει και ενήλικα φιλοξενούμενα μέλη, για να δείτε αν πληροίτε τα κριτήρια απαιτείται η συγκατάθεση των φιλοξενούμενων ατόμων μέσω των κωδικών τους Taxisnet για την προσπέλαση των στοιχείων τους από την Α.Α.Δ.Ε. Αν για κάποιο άτομο απαιτείται συναίνεση αναφέρεται ευκρινώς

5.  Εφόσον έχουν δοθεί όλες οι τυχόν απαιτούμενες συναινέσεις των ενήλικων μελών του νοικοκυριού σας, και έχουν συμπληρωθεί όλα τα απαιτούμενα πεδία, εμφανίζεται η πληροφορία αναφορικά με το εάν πληροίτε τα κριτήρια ή όχι.

6. Για να καταστείτε δικαιούχος πρέπει να πατήσετε το κουμπί [Υποβολή Αίτησης]. Εάν πληροίτε τα κριτήρια του ΚΟΤ, εμφανίζεται και το όριο τετραμηνιαίας κατανάλωσης για τιμολόγηση με το ΚΟΤ που αιτηθήκατε. Στην αντίθετη περίπτωση, εμφανίζονται οι λόγοι απόρριψης αναλυτικά.

Παρακαλούμε περιμένετε ...