Παγκόσμια Τράπεζα: Τα χειρότερα πέρασαν

Παρά το γεγονός ότι η παγκόσμια οικονομία παραμένει εύθραυστη, η χειρότερη περίοδος της οικονομικής κρίσης φαίνεται ότι έχει παρέλθει, αναφέρει η Παγκόσμια Τράπεζα στην έκθεσή Παγκόσμιες Οικονομικές Προοπτικές, η οποία δημοσιεύτηκε την Τρίτη.
 
Σύμφωνα με την έκθεση, το παγκόσμιο συνολικό ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) αυξήθηκε κατά 2,3% το 2012, ενώ προβλέπει ότι η ανάπτυξη του ΑΕΠ για το 2013 θα παραμείνει κυρίως στο 2,4 τοις εκατό. Σταδιακά θα ενισχυθεί στο 3,1% το 2014 και στο 3,3% το 2015, αναφέρει η Παγκόσμια Τράπεζα.
 
Η μεταβλητότητα και η αργή ανάπτυξη σε χώρες με υψηλό εισόδημα, συμβάλουν στην αδύναμη κατάσταση της παγκόσμιας οικονομίας, αναφέρεται στην έκθεση. Οι προοπτικές για την οικονομική ανάπτυξη στις αναπτυσσόμενες χώρες θα παραμείνει σταθερή, αλλά με 1 έως 2 ποσοστιαίες μονάδες βραδύτερη σε σχέση με την περίοδο πριν την οικονομική κρίση.
 
Η ανάπτυξη μεταξύ των αναπτυσσόμενων χωρών προβλέπεται ότι βρίσκεται στο 5,5% το 2013 και στις χώρες με υψηλό εισόδημα στο 1,3%. Η ανάπτυξη αναμένεται να ενισχυθεί στο 5,7 και 5,8% το 2014 και 2015 αντίστοιχα στις αναπτυσσόμενες χώρες και 2 και 2,3% στις χώρες υψηλού εισοδήματος.
 
Σύμφωνα με την έκθεση, στην ευρωζώνη η ανάπτυξη αναμένεται να επιστρέψει σε θετικούς ρυθμούς μέσα στο 2014. Το ΑΕΠ προβλέπεται ότι θα συρρικνωθεί κατά 0,1% το 2013, πριν φτάσει το 0,9% το 2014 και το 1,4% το 2015.
 
Το παγκόσμιο εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών –μία ακόμα μέτρηση η οποία τονίζεται στην έκθεση- αυξήθηκε μόλις 3,5% το 2012. Αναμένεται να επιταχυνθεί μέσα στο 2013 και να φτάσει το 6% το 2014 και το 7% το 2015.
 
Στην έκθεση αναφέρεται επίσης ότι εξακολουθούν να υπάρχουν κίνδυνοι. Αυτοί περιλαμβάνουν στασιμότητα της προόδου, όσον αφορά την οικονομική κρίση στην ευρωζώνη, το χρέος και τα φορολογικά θέματα των Ηνωμένων Πολιτειών, την πιθανότητα μιας απότομης επιβράδυνσης των επενδύσεων στην Κίνα αλλά και μια διατάραξη στα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου.

Παρακαλούμε περιμένετε ...