Στα ύψη ο πληθωρισμός στην Ιταλία

Ο πληθωρισμός, κατά το 2012 διαμορφώθηκε κατά μέσο όρο, στο 3%, το υψηλότερο επίπεδο, για τα ιταλικά δεδομένα, από το 2008.

 Η οικονομική κρίση επηρέασε άμεσα, επίσης, την προσφυγή των επιχειρήσεων στο ταμείο ανεργίας : το 2012 το ποσοστό εργαζομένων που ετέθη σε ταμείο ανεργίας, αυξήθηκε κατά 12,1% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Σύμφωνα με την ένωση καταναλωτών Codacons, μια τριμελής οικογένεια, για τις βασικές της ανάγκες, το 2012 ξόδεψε 1.048 ευρώ επιπλέον σε σύγκριση με το 2011 ενώ, για το 2013, η Codacons προβλέπει ότι κάθε ιταλική οικογένεια, θα πρέπει να ξοδέψει άλλα 1.490 ευρώ, εξαιτίας των διαφόρων αυξήσεων σε είδη κατανάλωσης και εθνικούς και τοπικούς φόρους.

Σε ό,τι αφορά το κόστος των τροφίμων και των καυσίμων, η άνοδος των τιμών, κατά τους περασμένους δώδεκα μήνες, ήταν της τάξης του 4,3%.

Παρακαλούμε περιμένετε ...