Ρουμανία: Οι φόροι στα καύσιμα στηρίζουν τον προϋπολογισμό

Έσοδα ύψους 4,963 δισ. λέι αναμένει το υπουργείο Οικονομικών της Ρουμανίας, ότι θα αποφέρουν στον προϋπολογισμό του κράτους τα νέα φορολογικά μέτρα, που θα εφαρμοστούν το 2014, σύμφωνα με την έκθεση μακροοικονομικών προβλέψεων του 2014 και προοπτικών για την τριετία 2015-2017.

Το μεγαλύτερο τμήμα αυτών των εσόδων, ήτοι 4,032 δισ. λέι, αναμένεται να προέλθει από την επιβολή ειδικών φόρων κατανάλωσης και ειδικών τελών.

Συγκεκριμένα, η αύξηση του ειδικού φόρου στο πετρέλαιο από τα 391 ευρώ ανά τόνο, σε 473,85 ευρώ ανά τόνο, εκτιμάται ότι θα αποφέρει έσοδα ύψους 1,867 δισ. λέι στα ταμεία του ρουμανικού κράτους, ενώ οι εισπράξεις από την αύξηση του ειδικού φόρου στη βενζίνη, από τα 467 ευρώ ανά τόνο στα 557,91 ευρώ ανά τόνο, υπολογίζεται ότι θα ανέλθουν σε 810 εκατ. λεί.

Οι εισπράξεις από τον φόρο για τις ειδικές κατασκευές εκτιμάται ότι θα ανέλθουν σε 488 εκατ. λέι το 2014. Ο φόρος αυτός αφορά μόνο νομικά πρόσωπα και έργα πολιτικού μηχανικού, όπως τα δίκτυα μεταφορών, πυλώνες και αποθήκες, που μέχρι σήμερα εξαιρούνταν από τη φορολόγηση. Τέτοιου είδους κατασκευές διαθέτουν εταιρείες όπως η E.ON, η Enel, η Transelectrica, η Transgaz και η Romgaz.

Όσον αφορά τις δαπάνες, η αύξηση του ελάχιστου εγγυημένου μηνιαίου μισθού από τα 800 λέι στα 850 λέι από τον Ιανουάριο και στα 900 λέι από τον Ιούνιο, εκτιμάται ότι θα έχει αντίκτυπο 344 εκατ. λέι. στον προϋπολογισμό.

Παρακαλούμε περιμένετε ...