Επιτυχημένος δανεισμός της Ισπανίας

Το ποσό των 4,61 δισ. ευρώ άντλησε από τις αγορές η Ισπανία με μειωμένα επιτόκια υπερβαίνοντας το στόχο που είχε τεθεί για άντληση 4,5 δισ. ευρώ, εν μέσω των προσδοκιών ότι η Μαδρίτη πρόκειται σύντομα να ζητήσει δανεισμό από το νέο ταμείο διάσωσης της Ευρωζώνης.

Το επιτόκιο για τα δεκαετή ομόλογα της Ισπανίας μειώθηκαν στο 5,5%, επιτόκιο που είναι το χαμηλότερο από τον Ιανουάριο. Το επιτόκιο για τα τριετή ομόλογα μειώθηκε στο 3,3% από 3,8% στην προηγούμενη δημοπρασία. Το επιτόκιο για τα τετραετή ομόλογα μειώθηκε σε σχεδόν 4%, από 4,7%.

Τα κόστη δανεισμού της Ισπανίας μειώθηκαν εν μέσω των δημοσιευμάτων περί του ότι η Μαδρίτη ενδέχεται να ζητήσει την δημιουργία μιας γραμμής πιστώσεων από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ΕΜΣ), συνάπτοντας μια συμφωνία που θα συμπεριλαμβάνει την αγορά ισπανικών κρατικών ομολόγων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ).

Η κυβέρνηση προχωρά σε μια σειρά μεταρρυθμίσεων στη βιομηχανία των τραπεζών σε μια προσπάθεια να εξασφαλίσει τον δανεισμό της Ισπανίας από την ΕΕ με έως και 100 δισ. ευρώ, ενώ πασχίζει να μειώσει το έλλειμμα στον προϋπολογισμό από το 9,4% του ισπανικού ΑΕΠ το 2011 σε 6,3% φέτος.

Παρακαλούμε περιμένετε ...