Δεν κόβεται η σύνταξη σε όσους εισπράττουν πνευματικά δικαιώματα

Δεν κόβεται η σύνταξη σε όσους εισπράττουν πνευματικά δικαιώματα

Διευκρινίσεις και συμπληρωματικές οδηγίες από τον ΕΦΚΑ

Συμπληρωματικές οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 20 του Ν. 4387/2016 σε συνταξιούχους που κατέχουν πνευματικά ή και συγγενικά δικαιώματα παρέχει εγκύκλιος του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ).

Συγκεκριμένα, διευκρινίζεται ότι, στην περίπτωση που οι συνταξιούχοι αποκτούν έσοδα από πνευματικά ή και συγγενικά δικαιώματα, δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4387/2016 και δεν μειώνεται το ποσό της σύνταξής τους, κύριας και επικουρικής.

Δείτε την πρώτη ανακοίνωση του ΕΦΚΑ με τις πλήρεις οδηγίες για το θέμα των συνταξιούχων που εισπράττουν πνευματικά δικαιώματα ΕΔΩ.

Παρακαλούμε περιμένετε ...