Ένα στα πέντε ευρώ του ΑΕΠ για την κοινωνική προστασία το 2016

Ένα στα πέντε ευρώ του ΑΕΠ για την κοινωνική προστασία το 2016

Στη χώρα μας καταγράφηκε το υψηλότερο ποσοστό (9,2%) δαπανών του ΑΕΠ σε κρατικές υπηρεσίες

Στο 20,7% του ΑΕΠ αντιστοιχούσαν κατά μέσο όρο οι δαπάνες κοινωνικής προστασίας στην Ελλάδα το 2016, έναντι 19,1% του ΑΕΠ στην ΕΕ των 28 και 20% του ΑΕΠ στην Ευρωζώνη, σύμφωνα με στοιχεία της Εurostat πoυ δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα.

Σύμφωνα με τη Eurostat, οι δαπάνες κοινωνικής προστασίας στα κράτη-μέλη της ΕΕ κυμαίνονται από 9,9% του ΑΕΠ στην Ιρλανδία, σε 25,6% στη Φιλανδία. Οκτώ κράτη-μέλη (Φινλανδία, Γαλλία, Δανία, Αυστρία, Ιταλία, Σουηδία, Ελλάδα και Βέλγιο) δαπανούν πάνω από 20% του ΑΕΠ στην κοινωνική προστασία, ενώ η Ιρλανδία, η Λιθουανία, η Ρουμανία, η Λετονία, η Μάλτα, η Τσεχία και η Βουλγαρία δαπανούν λιγότερο του 13% του ΑΕΠ τους.

Εξάλλου, τα στοιχεία της Eurostat καταδεικνύουν, ότι οι δαπάνες κοινωνικής προστασίας που αφορούν τον τομέα «γήρανση του πληθυσμού» (συνταξιοδοτικό κ.α.), είναι οι υψηλότερες σε όλες τις χώρες και κατά μέσο όρο αντιστοιχούν στο 10,2% του ΑΕΠ σε επίπεδο ΕΕ και 10,8% στην Ευρωζώνη. Το 2016 το υψηλότερο ποσοστό κρατικών δαπανών στον τομέα «γήρανση του πληθυσμού» στην ΕΕ κατέγραψε η Ελλάδα (16% του ΑΕΠ) και ακολουθούν η Φινλανδία (13,7%), η Γαλλία και η Ιταλία (13,5%) και η Αυστρία (13%). Τα χαμηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν στην Ιρλανδία (3,5%), στη Λιθουανία (5,9%), στην Κύπρο (6,2%) και στην Ολλανδία (6,7%).

Μετά την κοινωνική προστασία, το μεγαλύτερο ποσοστό κρατικών δαπανών στις χώρες της ΕΕ αφορά τον τομέα της υγείας, με μέσο όρο 7,1% του ΑΕΠ στην ΕΕ και στην Ευρωζώνη, έναντι 4,9% του ΑΕΠ στην Ελλάδα. Τα υψηλότερα ποσοστά δαπανών για την υγεία καταγράφονται το 2016 στη Δανία (8,6% ) και στη Γαλλία (8,1%). Η Δανία και η Σουηδία (6,9%), το Βέλγιο (6,4%) και η Φινλανδία (6,1%) κατέγραψαν το μεγαλύτερο ποσοστό των δημόσιων δαπανών για την παιδεία.

Αναφορικά με τις δημόσιες δαπάνες για τον τομέα «οικονομικές υποθέσεις», τα υψηλότερα ποσοστά το 2016 καταγράφηκαν στην Ουγγαρία (7,1%) και στο Βέλγιο (6,5%). Το μεγαλύτερο ποσοστό δαπανών σε «γενικές κρατικές υπηρεσίες» το 2016 παρατηρήθηκε στην Ελλάδα (9,2% του ΑΕΠ έναντι μέσου όρου 6% στην ΕΕ και 6,3% στην Ευρωζώνη). Το 2016 τουλάχιστον 2% του ΑΕΠ δαπανήθηκαν για την άμυνα στην Εσθονία (2,4%), στην Ελλάδα (2,1%) και στο Ηνωμένο Βασίλειο (2%). Το υψηλότερο ποσοστό δαπανών για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια παρατηρήθηκε στη Βουλγαρία (2,4%), στην προστασία του περιβάλλοντος στην Ελλάδα (1,6%) και στην Ολλανδία (1,4%).

Παρακαλούμε περιμένετε ...