Ο Κωνσταντίνος Σπηλιωτόπουλος νέος Γ.Γ. Δημοσιονομικής Πολιτικής

Ο Κωνσταντίνος Σπηλιωτόπουλος νέος Γ.Γ. Δημοσιονομικής Πολιτικής

Με απόφαση του Πρωθυπουργού που δημοσιεύτηκε στην Διαύγεια

O πρώην αναπληρωτής προιστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Μισθών του Γενικού Λογιστηρίου και νυν συνταξιούχος του ελληνικού δημοσίου Κωνσταντίνος Σπηλιωτόπουλος διορίζεται με απόφαση του Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα στη θέση του μετακλητού προισταμένου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής του υπουργείου Οικονομικών με βαθμό 1ο της κατηγορίας ειδικών θέσεων.

Σύμφωνα με την απόφαση που δημοσιεύτηκε στην Διαύγεια, ο διοριζόμενος «εκτελεί τα καθήκοντά του μέχρι την παύση του με απόφαση του Πρωθυπουργού, η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί εντός τριμήνου από την τοποθέτηση του επιλεγέντος στη θέση του Τομεακού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής του υπουργείου Οικονομικών ή τη κατάργηση της θέσης του κατά την αναμόρφωση της νομοθεσίας περί Κυβέρνησης και Κυβερνητικών Οργάνων».

Παρακαλούμε περιμένετε ...