Σπεύδουν οι επιχειρηματίες να ενταχθούν στον Εξωδικαστικό

Σπεύδουν οι επιχειρηματίες να ενταχθούν στον Εξωδικαστικό

Από τότε που άνοιξε η πλατφόρμα ρυθμίσεις χρεών έχουν ξεκινήσει την καταχώρηση αίτησης υπαγωγής 27.093 ενδιαφερόμενοι

Μεγάλο είναι το ενδιαφέρον του επιχειρηματικού κόσμου για τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων σύμφωνα με τα απολογιστικά στοιχεία λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

Κατά τις 30 εβδομάδες που ακολούθησαν την ενεργοποίηση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας (3/8/17-1/3/18) έχουν ξεκινήσει την καταχώρηση αίτησης υπαγωγής 27.093 ενδιαφερόμενοι. Από αυτούς οι 9.079 έχουν καλύψει τα πρώτα βήματα για την υποβολή της αίτησης, συμπληρώνοντας τα απαιτούμενα στοιχεία (ΚΑΔ, κύκλο εργασιών, λογιστικό σύστημα κλπ). Ήδη έχει πιστοποιηθεί ότι 4.374 νομικά πρόσωπα πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας.

Σε μία περίπτωση η διαδικασία ολοκληρώθηκε επιτυχώς. Πρόκειται για εταιρεία παροχής υπηρεσιών με χρέος περί τα 700.000 ευρώ, προς ιδιώτες προμηθευτές και Δημόσιο. Το Δημόσιο προσέφερε κούρεμα προσαυξήσεων 85% και αποπληρωμή του υπολοίπου σε 120 δόσεις και δύο από τους τρεις ιδιώτες αποπληρωμή της οφειλής σε δόσεις άνω των τριών ετών. Ο βασικός προμηθευτής θα εξοφληθεί άμεσα.

Έχουν υποβληθεί οριστικά 632 αιτήσεις, εκ των οποίων οι 186 αφορούν περιπτώσεις διμερούς διαπραγμάτευσης. Εξ αυτών 34 διαπραγματεύσεις δεν κατέληξαν σε ρύθμιση, ενώ 19 έχουν ρυθμίσει επιτυχώς τα χρέη τους. Αφορούν κυρίως περιπτώσεις χρεών προς ΕΦΚΑ / ΚΕΑΟ, όπου προσφέρεται διαγραφή προστίμων και προσαυξήσεων και αποπληρωμή του υπολοίπου σε 120 δόσεις. Ενδεικτικά, σε μία περίπτωση, με συνολική οφειλή 22.869,58 ευρώ διαγράφηκαν πρόστιμα και προσαυξήσεις 2.886,9 ευρώ, ενώ τα υπόλοιπα 19.982,68 ευρώ θα αποπληρωθούν σε 120 δόσεις. Ως αποτέλεσμα αντί για μηνιαίες δόσεις περί τα 2.000 ευρώ (αποπληρωμή αρχικής οφειλής σε 12 δόσεις) ο οφειλέτης καλείται να αποπληρώσει το χρέος του με μηνιαία δόση περί τα 200 ευρώ.

Για τις υπόλοιπες 446 αιτήσεις, που εμπλέκουν πολλούς πιστωτές, οι 414 έχουν ανατεθεί σε συντονιστές, ή έχει ξεκινήσει έλεγχος πληρότητας. Από αυτές σε 290 περιπτώσεις έχει βεβαιωθεί η πληρότητα των στοιχείων του φακέλου, σε 161 από αυτές έχει διαπιστωθεί απαρτία των πιστωτών και σε 142 έχει ξεκινήσει η διαπραγμάτευση.

 

Παρακαλούμε περιμένετε ...