Πώς θα ρυθμίσουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες τα χρέη τους με μια αίτηση

Πώς θα ρυθμίσουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες τα χρέη τους με μια αίτηση

Πώς μπορείτε να μπείτε στη ρύθμιση των 120 δόσεων – Ποια δικαιολογητικά θα χρειαστείτε

Με μια αίτηση, που θα συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, οι ελεύθεροι επαγγελματίες μπορούν από σήμερα να ρυθμίσουν τα συσσωρευμένα χρέη που έχουν για ασφαλιστικές εισφορές (πρώην ΟΑΕΕ που πλέον έχουν ενταχθεί στον ΕΦΚΑ).

Η αποπληρωμή των χρεών, για όσους ενταχθούν στη ρύθμιση, προβλέπει έως και 120 δόσεις και παρέχει τη σχετική προστασία που προβλέπει ο νόμος για όσους εντάσσονται στη ρύθμιση.

Ποιους αφορά η ρύθμιση

Στη ρύθμιση εξωδικαστικού συμβιβασμού των οφειλών μπορούν να προσφεύγουν από σήμερα οι ελεύθεροι επαγγελματίες (γιατροί, δικηγόροι, μηχανικοί, λογιστές, δημοσιογράφοι, αγρότες κ.α.).

Η αίτηση μπορεί να αφορά οφειλές έως 50.000 ευρώ προς την ΑΑΔΕ και επιπρόσθετα οφειλές έως 50.000 ευρώ προς τον ΕΦΚΑ.

Προϋπόθεση είναι να έχουν κάνει έναρξη εργασιών, να έχουν φορολογική κατοικία στην Ελλάδα, οι οφειλές προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης (ΦΚΑ) να μην ξεπερνούν τις 50.000 ευρώ, να έχουν δημιουργηθεί έως τις 31/12/2016 και, τέλος, να πληρούνται τα κριτήρια επιλεξιμότητας του άρθρου 3 του Ν. 4469/2017.

Από την ΑΑΔΕ, που εποπτεύει τη διαδικασία, διευκρινίζεται ότι τους επόμενους μήνες θα υπάρξει δυνατότητα ρύθμισης και για όσους έχουν υψηλότερες οφειλές.

Πώς γίνεται η αίτηση για τις 120 δόσεις

Η αίτηση υποβάλλεται, μέσω της ιστοσελίδας της ΕΓΔΙΧ, στην εφαρμογή για τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών, που υπενθυμίζεται ότι λειτουργεί από τις 3 Αυγούστου 2018 για τις επιχειρήσεις και όσους έχουν πτωχευτική ικανότητα. Αιτήσεις μπορούν να υποβάλουν φυσικά πρόσωπα που αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Ν. 4172/2013) και δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα.

Το υπουργείο Εργασίας διευκρινίζει ότι, λόγω της παράτασης που έχει δοθεί για την εξόφληση, μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2018, ασφαλιστικών εισφορών έτους 2016 και για την ορθή απεικόνιση των τελικών οφειλών, η πλατφόρμα θα «ανοίξει» στις 19 Μαρτίου 2018 για τους ασφαλισμένους του τ. ΕΤΑΑ και τον Μάιο για τους ασφαλισμένους του τ. ΟΓΑ όπως αναφέρει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Προϋποθέσεις ένταξης στη διαδικασία και πόσες δόσεις δικαιούστε

1. Ο ελεύθερος επαγγελματίας να έχει επιτύχει κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) μία φορά κατά την προηγούμενη τριετία (ακόμα και το φορολογικό έτος 2017, εφόσον επιθυμεί)

2. Η οφειλή, μετά το «κούρεμα» προστίμων και προσαυξήσεων να αξιολογείται ως βιώσιμη και συγκεκριμένα είναι έως 8 φορές μεγαλύτερη του ετησίου εισοδήματος του οφειλέτη (π.χ. για εισόδημα 5.000 ευρώ, η οφειλή μετά το «κούρεμα» να είναι μέχρι 40.000 ευρώ)

3. Η συνολική αξία των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη να είναι μικρότερη από το 25πλασιο της οφειλής προς ρύθμιση (π.χ. για οφειλή προ «κουρέματος» 40.000 ευρώ, δεν πρέπει τα περιουσιακά στοιχεία να υπερβαίνουν το 1 εκατ. ευρώ)

Οι ρυθμίσεις περιλαμβάνουν «κούρεμα» τόκων, προστίμων και προσαυξήσεων, καθώς και επιμήκυνση της εναπομείνασας οφειλής έως 120 δόσεις, ανάλογα με το ύψος της οφειλής και του εισοδήματος του οφειλέτη.

Συγκεκριμένα:

- για οφειλές έως 3.000 ευρώ προσφέρονται μέχρι 36 δόσεις

- για οφειλές 3.000,01 - 20.000 ευρώ προβλέπεται «κούρεμα» 85% τόκων και προσαυξήσεων, καθώς και ρύθμιση έως 120 δόσεις

- για οφειλές 20.000,01 - 50.000 ευρώ προβλέπεται «κούρεμα» 85% τόκων και προσαυξήσεων και επιπλέον «κούρεμα» 95% προστίμων, καθώς και ρύθμιση έως 120 δόσεις.

Ο καθορισμός της δόσης προκύπτει βάση της αρχής ότι το άθροισμα δόσεων προς ΑΑΔΕ και ΕΦΚΑ σε ετήσια βάση δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα τρίτο του καθαρού εισοδήματος (EBITDA), προσαυξημένο με το μέσο όρο τριετίας των εσόδων από άλλες πηγές (π.χ. ενοίκια). Για τον προσδιορισμό του εισοδήματος λαμβάνεται υπόψη είτε το εισόδημα του προηγούμενου έτους είτε ο μέσος όρος της προηγούμενης τριετίας (ότι είναι υψηλότερο από τα δύο).

Επίσης από σήμερα ενεργοποιείται νέα αναβάθμιση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του εξωδικαστικού, περιλαμβάνοντας πρόσθετους αυτοματισμούς, μεταξύ των οποίων και την καταχώρηση των στοιχείων οφειλών προς την ΑΑΔΕ. Πλέον, δηλαδή, όλες οι οφειλές προς τράπεζες, ΕΦΚΑ και ΑΑΔΕ καταχωρούνται αυτόματα.

Ποια δικαιολογητικά πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση

Ανάλογα με την περίπτωση, όσοι κάνουν αίτηση θα πρέπει να υποβάλλουν μέχρι και 21 δικαιολογητικά.

Διαβάστε εδώ αναλυτικά όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά περίπτωση.

Παρακαλούμε περιμένετε ...