Αναστέλλεται ξανά ο φόρος υπεραξίας στα ακίνητα

Αναστέλλεται ξανά ο φόρος υπεραξίας στα ακίνητα

Κατατέθηκε στη Βουλή η τροπολογία – Απώλειες 24 εκατ. για τα κρατικά ταμεία υπολογίζει το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους

Για ακόμη ένα χρόνο αναστέλλεται η επιβολή φόρου υπεραξίας στα ακίνητα, όπως προβλέπει τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή, στο νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης.

Σύμφωνα με την τροπολογία, ο φόρος υπεραξίας στα ακίνητα (που είχε ήδη ανασταλεί έως 31.12.2017), αναστέλλεται εκ νέου για όλο το 2018. Η διάταξη ορίζει ότι «αναστέλλεται και για το έτος 2018 (είχε ήδη ανασταλεί έως 31.12.2017) η ισχύς του άρθρου 41 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ΚΦΕ, ν. 4172/2013), σχετικά με τη φορολόγηση της υπεραξίας που προκύπτει από τη μεταβίβαση ακινήτων με επαχθή αιτία».

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, η αναστολή θα κοστίσει στα κρατικά ταμεία έσοδα ύψους 24 εκατ. ευρώ.

Στην ίδια τροπολογία περιλαμβάνονται και άλλες αλλαγές σε θέματα αρμοδιότητας του υπουργείου Οικονομικών:

- Αυξάνεται σε 24 μήνες, από 18 που ίσχυε μέχρι σήμερα, το ανώτατο χρονικό διάστημα για το οποίο μπορεί να παρατείνει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς την προθεσμία εισαγωγής των μετοχών των Εταιρειών Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών (Ε.Κ.Ε.Σ.) σε οργανωμένη αγορά ή Πολυμερή Μηχανισμό Διαπραγμάτευσης (Π.Μ.Δ.).

- Δαπάνες που απορρέουν από την εφαρμογή του άρθρου εικοστού ένατου του ν. 4411/2016 (σχετικά με την ανάθεση της προμήθειας ταινιών φορολογίας καπνού απευθείας στην Τράπεζα της Ελλάδος) και πραγματοποιήθηκαν ή θα πραγματοποιηθούν από 1.1.2017 μέχρι και 31.12.2017, βαρύνουν τις πιστώσεις του Υπουργείου Οικονομικών και θεωρούνται νόμιμες, κατά παρέκκλιση των διατάξεων περί ανάληψης υποχρεώσεων και κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης.

-  Αρμόδια αρχή για την εφαρμογή των άρθρων 59 - 66 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ (αναφορικά με τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων) θα είναι στο εξής η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Παρακαλούμε περιμένετε ...