Με τη σύνταξη του Δεκεμβρίου θα επιστραφούν τα αναδρομικά έως 3.000 ευρώ

Με τη σύνταξη του Δεκεμβρίου θα επιστραφούν τα αναδρομικά έως 3.000 ευρώ

Τα ποσά είχαν παρακρατηθεί για υγειονομική περίθαλψη

Με τη σύνταξη του μηνός Δεκεμβρίου, που θα πληρωθεί στις 29 και 30 Νοεμβρίου θα επιστραφούν στους συνταξιούχους τα αναδρομικά έως και 3.000 ευρώ. Πρόκειται για τις αυξημένες εισφορές που είχαν παρακρατηθεί από 1/1/2012 έως 30/6/2016, εξαιτίας λάθους υπολογισμών.

Οι εισφορές - υπέρ υγειονομικής περίθαλψης- είχαν υπολογιστεί λάθος επί του ακαθάριστου ποσού μηνιαίας κύριας σύνταξης ή προσυνταξιοδοτικής παροχής, χωρίς την αφαίρεση των ποσών που αντιστοιχούν στις περικοπές των συντάξεων βάσει των νόμων 4024/2011, 4051/2012 και 4093/2012 και της κ.υ.α. 476/2012 (Β'499).

Ειδικά για περιπτώσεις θανόντων συνταξιούχων κατά το ανωτέρω διάστημα, τα ποσά που παρακρατήθηκαν αποδίδονται στους νόμιμους κληρονόμους, μετά από αίτησή που υποβάλλεται στις αρμόδιες υπηρεσίες του Ε.Φ.Κ.Α.

Η επιστροφή ορίζεται με την εγκύκλιο Φ. 80000/οικ. 55441/2985/23.11.2017 και προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 4501/2017 «Διανομή Κοινωνικού Μερίσματος και άλλες διατάξεις».

Παρακαλούμε περιμένετε ...