Νέος εκπρόσωπος του ΤΧΣ στο ΔΣ της Eurobank

Νέος εκπρόσωπος του ΤΧΣ στο ΔΣ της Eurobank

Ο Χριστόφορος Κουφαλιάς αντικαθιστά τον Kenneth Howard Prince-Wright

Την ενσωμάτωση του νέου εκπροσώπου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κ. Χριστόφορου Κουφαλιά στο Διοικητικό Συμβούλιο της τράπεζας, σε αντικατάσταση του κ. Kenneth Howard Prince-Wright, και τον ορισμό του ως μη εκτελεστικού μέλους του ΔΣ ανακοίνωσε η Eurobank, σε συνέχεια της από 2ας Οκτωβρίου 2017 ανακοίνωσής της, ενημερώνοντας το επενδυτικό κοινό για τη σημερινή απόφαση του ΔΣ.

Η εκλογή του νέου μέλους του Δ.Σ. θα ανακοινωθεί στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας, ενώ σχετικά με τη διαδικασία αξιολόγησης του νέου μέλους από τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, θα ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία σύμφωνα με το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.

Παρακαλούμε περιμένετε ...