Τι πρέπει να ξέρετε για κάθε κλήρωση της λοταρίας αποδείξεων

Τι πρέπει να ξέρετε για κάθε κλήρωση της λοταρίας αποδείξεων

Μηνιαίες οι κληρώσεις – Ποιοι συμμετέχουν - Πώς θα ανακοινώνονται

Σήμερα εκδόθηκε η επίσημη απόφαση που καθορίζει το πλαίσιο για την πολυσυζητημένη λοταρία αποδείξεων του υπουργείου Οικονομικών, με την οποία θα επιβραβεύονται οι φορολογούμενοι – καταναλωτές για τη συνέπειά τους στη χρήση πλαστικού χρήματος και ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής.

Η λοταρία θα ξεκινήσει μόλις η απόφαση πάρει ΦΕΚ – δηλαδή δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Αρμόδια για τη διενέργεια της λοταρίας αποδείξεων είναι η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Δ.ΗΛΕ.Δ..)

Ποιες αποδείξεις θα μπαίνουν στην κληρωτίδα;

Για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα δημοσίων κληρώσεων λαμβάνονται υπόψη οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται με τη χρήση μέσων πληρωμής με κάρτα ή άλλου ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής, για την αγορά αγαθών ή την λήψη υπηρεσιών, όλων των εταιρειών που είναι δηλωμένες στην ΑΑΔΕ.

Κάθε πότε θα γίνονται οι κληρώσεις

Στην κλήρωση συμμετέχουν τα φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν Α.Φ.Μ. και έχουν ηλικία άνω των 18 ετών. Οι κληρώσεις θα γίνονται σε μηνιαία βάση.

Τονίζεται ότι ΓΙΑ ΤΟ 2017 και μόνο ο χρόνος διενέργειας των κληρώσεων καθώς και οι μήνες στις συναλλαγές των οποίων θα αφορά, θα καθοριστεί από την Δ.ΗΛΕ.Δ. εκτάκτως και μόλις υπάρξει συμφωνία με τους Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών για τη συγκέντρωση των στοιχείων των συναλλαγών.

Η Δ.ΗΛΕ.Δ. συγκεντρώνει τα στοιχεία των συναλλαγών για κάθε προηγούμενο μήνα. Τα στοιχεία στέλνονται στην ΑΑΔΕ (στη ΔΗΛΕΔ) από τους Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών μέχρι το τέλος του δεύτερου δεκαημέρου του εκάστοτε επόμενου μήνα και τα μετατρέπει σε λαχνούς.

Οι κληρώσεις πραγματοποιούνται μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα εκείνου που πραγματοποιήθηκαν οι συναλλαγές, είτε δημόσια με ειδική μηχανική κληρωτίδα είτε με ηλεκτρονικό τρόπο, σε συνεργασία με ανεξάρτητο πιστοποιημένο φορέα.

Πώς θα ανακοινώνεται κάθε κλήρωση

Η ακριβής ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής της κλήρωσης για κάθε μήνα, γνωστοποιείται με κάθε πρόσφορο τρόπο και, ιδίως, με ανάρτηση στο δικτυακό τόπο της Α.Α.Δ.Ε. (www.aade.gr). Με τον ίδιο τρόπο δημοσιοποιείται τυχόν αλλαγή του χρόνου διενέργειας κάποιας κλήρωσης, μετά από σχετική απόφαση της Α.Α.Δ.Ε.

Η Α.Α.Δ.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει ή να ακυρώσει ή να μεταθέσει τη διενέργεια μιας κλήρωσης για σπουδαίο λόγο, ή για λόγους ανωτέρας βίας, ή να αντικαταστήσει τα σε είδος έπαθλα με άλλα ίσης αξίας, κατά την εύλογη κρίση της. Σε κάθε τέτοια περίπτωση, οι συμμετέχοντες στην κλήρωση δεν αποκτούν για το λόγο αυτό κανένα δικαίωμα για αποζημίωση, ούτε έχουν κάποια άλλη αξίωση από την Α.Α.Δ.Ε.

Παρακαλούμε περιμένετε ...