Ποιες αποδοχές «γλιτώνουν» την εισφορά αλληλεγγύης στην πηγή

Ποιες αποδοχές «γλιτώνουν» την εισφορά αλληλεγγύης στην πηγή

Πού εντοπίζονται εξαιρέσεις

Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης που επιβλήθηκε το 2010 ως έκτακτη αλλά παραμένει μέχρι σήμερα επιβάλλεται στα εισοδήματα των φορολογούμενων όταν υπερβαίνουν τις 12.000 ευρώ.

Σε μισθωτούς και συνταξιούχους, η εισφορά αλληλεγγύης παρακρατείται σε μηνιαία βάση. Υπάρχει όμως μια σειρά αποδοχών οι οποίες δεν συνεκκαθαρίζονται με τον μισθό ή τη σύνταξη και για τις οποίες η παρακράτηση της εισφοράς γίνεται με την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων.

Εγκύκλιος του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Γιώργου Πιτσιλή ξεκαθαρίζει το τοπίο και διευκρινίζει τα εξής:

- Η εισφορά αλληλεγγύης επιβάλλεται στα εισοδήματα άνω των 12.000 ευρώ των φυσικών προσώπων ή σχολάζουσας κληρονομίας.

- Για την επιβολή της εισφοράς λαμβάνεται υπόψη το σύνολο του εισοδήματος, όπως αυτό προκύπτει από την άθροιση των εισοδημάτων από μισθωτή εργασία και συντάξεις, από επιχειρηματική δραστηριότητα, από κεφάλαιο, από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου, φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο, πραγματικό ή τεκμαρτό.

- Στο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες που αποκτούν οι αμειβόμενοι με μηνιαίο μισθό, οι συνταξιούχοι από φορείς κύριας ασφάλισης, οι αμειβόμενοι με ημερομίσθιο οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες με σχέση μίσθωσης εργασίας πάνω από ένα έτος στον ίδιο εργοδότη ή με σχέση μίσθωσης εργασίας αορίστου χρόνου, οι αξιωματικοί και το κατώτερο πλήρωμα του εμπορικού ναυτικού που παρέχουν υπηρεσίες σε εμπορικά πλοία και με εξαίρεση τα εισοδήματα των προσώπων που είναι ολικώς τυφλοί και των προσώπων που παρουσιάζουν βαριές κινητικές αναπηρίες σε ποσοστό από 80% και άνω, διενεργείται παρακράτηση από τους εργοδότες ή από τους φορείς που καταβάλλουν κύριες συντάξεις έναντι της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης.

Οι εξαιρέσεις

- Δεν διενεργείται παρακράτηση έναντι της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης στις καθαρές αμοιβές για υπερωριακή εργασία, επιχορηγήσεις, επιδόματα και κάθε άλλου είδους πρόσθετες αμοιβές ή παροχές, οι οποίες καταβάλλονται τακτικά ή έκτακτα και δεν συνεντέλλονται με τις τακτικές αποδοχές και για τις οποίες ορίζεται παρακράτηση Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών με συντελεστή 20%.

Στις αμοιβές αυτές δεν διενεργείται παρακράτηση έναντι της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, αλλά η ειδική εισφορά αλληλεγγύης επιβάλλεται στα εισοδήματα αυτά με την υποβολή της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του δικαιούχου των αμοιβών.

Παρακαλούμε περιμένετε ...