Παράθυρο από το ΣτΕ για το παράβολο στους δασικούς χάρτες

Παράθυρο από το ΣτΕ για το παράβολο στους δασικούς χάρτες

Μια τέτοια εξέλιξη μπορεί να δώσει μια μεγάλη ανάσα σε όλους τους ιδιοκτήτες

Το δρόμο για να σταματήσουν να πληρώνουν οι πολίτες τα παράβολα των αντιρρήσεων κατά των αναρτημένων δασικών χαρτών ανοίγει πρόσφατη απόφαση του Συμβούλιου της Επικρατείας.

Από εδώ και στο εξής, οι ιδιοκτήτες που δεν έχουν ακόμη υποβάλει ένσταση μπορούν να παρακάμπτουν αυτό το βήμα και χωρίς να πληρώσουν το αντίστοιχο παράβολο να πηγαίνουν απευθείας στο ΣτΕ. Παράλληλα, δίνεται το δικαίωμα σε όσους έχουν καταθέσει αντίρρηση να προχωρήσουν σε ανάκληση, με την οποία θα τους επιστραφούν τα χρήματα - εφόσον η απόφαση του ΣτΕ βγει υπέρ τους.

Το θέμα έσκασε - όπως αναφέρει σε σημερινό του ρεπορτάζ ο ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ - πριν από τρεις περίπου εβδομάδες, όταν δημοσιεύθηκε η απόφαση, που αφορά την «Ακύρωση της εν μέρει κύρωσης του δασικού χάρτη Μαραθώνα». Ειδικότερα, το Ε’ τμήμα του ΣτΕ δικαίωσε αίτηση που κατατέθηκε τον Απρίλιο του 2012 από ιδιοκτήτη, κρίνοντας μεταξύ άλλων πως «…Υπόκεινται, επομένως, σε αίτηση ακυρώσεως […] όχι μόνο οι πράξεις κύρωσης που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 19 του ν. 3889/2010, δηλαδή μετά την εξέταση των αντιρρήσεων που ασκήθηκαν […] αλλά και οι πράξεις κύρωσης που εκδίδονται κατά το άρθρο 17 του ίδιου νόμου και αφορούν το μέρος των αναρτηθέντων δασικών χαρτών που δεν έχει αμφισβητηθεί με την άσκηση αντιρρήσεων […]. Κατά συνέπεια, και παρότι στο άρθρο 17 του ν. 3889/2010 δεν περιλαμβάνεται διάταξη αντίστοιχη με αυτήν του άρθρου 19 παρ. 4 (ήδη 5) του ίδιου νόμου, προβλέπουσα και ρητώς την άσκηση αιτήσεως ακυρώσεως, η πράξη μερικής κύρωσης δασικού χάρτη του άρθρου 17 του ν. 3889/2010, η οποία συνεπάγεται την οριστικοποίηση του χάρτη κατά το μέρος αυτό και την πρόσδοση σε αυτόν πλήρους αποδεικτικής ισχύος, υπόκειται […] σε αίτηση ακυρώσεως, και μάλιστα ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας».

Μια τέτοια εξέλιξη τείνει να δώσει μια μεγάλη ανάσα σε όλους τους ιδιοκτήτες που θα αποφύγουν τα επιπρόσθετα «χαράτσια». Ωστόσο, όμως, τα πράγματα περιπλέκονται καθώς τα μέτωπα που ανοίγουν είναι πολλά. Πρώτα από όλα, θα χαθούν πολλά από τα χρήματα που αρχικά υπολόγιζε να εισπράξει το κράτος από τις υποβολές αντιρρήσεων. Εν συνεχεία, στους επαγγελματίες που ασχολούνται με το αντικείμενο (δασολόγοι, τοπογράφοι, συμβολαιογράφοι) θα τους αφαιρεθεί το δικαίωμα να συνεισφέρουν στη διαδικασία, αφού ο ρόλος τους ελαχιστοποιείται. Τέλος, οι δασικοί χάρτες αποτελούν προαπαιτούμενο και η μη έγκαιρη κύρωσή τους ενδέχεται να φέρει ρήξη με τους δανειστές – αφού μια τέτοια τροπή μπορεί να επανεκκινήσει όλο το σχεδιασμό.

Παρακαλούμε περιμένετε ...