ΕΝΦΙΑ: Τα έγγραφα που αποδεικνύουν το χρόνο κατασκευής των κτισμάτων

ΕΝΦΙΑ: Τα έγγραφα που αποδεικνύουν το χρόνο κατασκευής των κτισμάτων

Τι γίνεται αν δεν υπάρχει οικοδομική άδεια – Πως αντιμετωπίζονται οι περιπτώσεις νομιμοποίησης αυθαιρέτων

«Λίφτινγκ» στις στρεβλώσεις που έχει δημιουργήσει ο ΕΝΦΙΑ αναμένεται να προχωρήσει το υπουργείο Οικονομικών παράλληλα με την αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων, η οποία όπως ορίζει το μνημόνιο θα πρέπει να έχει γίνει μέχρι το τέλος του έτους.
Ένα από τα προβλήματα που ξαναβλέπει το υπουργείο είναι ο χρόνος κατασκευής των οικοδομών. Σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΝΦΙΑ, για τις περιπτώσεις κτισμάτων που έχουν οικοδομηθεί, σε διαφορετικές οικονομικές περιόδους, συμπληρώνεται στην στήλη 14 του εντύπου Ε9 , το έτος της νεότερης οικοδομικής άδειας. Αυτό σημαίνει ότι ένα κτίσμα που είναι παλαιότερης δόμησης να φορολογείται σαν νεότερη επειδή έτυχε να γίνει πρόσφατα μια προσθήκη για την οποία εκδόθηκε άδεια.

Υπολογισμός ΕΝΦΙΑ ανάλογα με την παλαιότητα

Για τον υπολογισμό του ΕΝΦΙΑ η παλαιότητα του κτίσματος προκύπτει από τη διαφορά μεταξύ του έτους φορολογίας και του έτους έκδοσης της νεότερης οικοδομικής άδειας.
Αν δεν υπάρχει οικοδομική άδεια, ως έτος έκδοσης λαμβάνεται το έτος κατασκευής, το οποίο προκύπτει από δημόσιο έγγραφο, που μπορεί να είναι προγενέστερος τίτλος κτήσης, η έναρξη ηλεκτροδότησης από τη ΔΕΗ ή η νομιμοποίηση αυθαιρέτου.
Αν το έτος κατασκευής δεν προκύπτει από δημόσιο έγγραφο ή από τη δήλωση στοιχείων ακινήτων, ως έτος έκδοσης της άδειας λαμβάνεται το έτος κατά το οποίο δηλώθηκε το κτίσμα με την υποβολή του Ε9.
Άδεια αλλαγής χρήσης του κτηρίου ή άδειες μη ουσιώδους ανακαίνισης, που δεν θίγουν τον φέροντα οργανισμό του κτηρίου, όπως για παράδειγμα είναι η άδεια ελαιοχρωματισμού, άδεια επισκευής πατωμάτων, άδεια πέργκολας κ.λπ. δεν λαμβάνονται υπόψη.
Σε περιπτώσεις που υπάρχουν τμήματα κτίσματος με διαφορετική παλαιότητα για οποιονδήποτε λόγο, δηλαδή εξαιτίας νεότερης οικοδομικής άδειας για επέκταση ή μεταγενέστερης τακτοποίησης ή νομιμοποίησης τμήματος του ακινήτου, το κτίσμα γράφεται ενιαία σε μία γραμμή του Ε9 και σαν έτος κατασκευής αναγράφεται το έτος της νεότερης οικοδομικής άδειας ή το έτος στο οποίο συντελέστηκε η τακτοποίηση ή νομιμοποίηση του αυθαιρέτου κτίσματος.
Εάν το έτος κατασκευής δεν προκύπτει από δημόσιο έγγραφο ή από τη δήλωση στοιχείων ακινήτων, σαν έτος κατασκευής λαμβάνεται το έτος κατά το οποίο δηλώθηκε το κτίσμα με την υποβολή της δήλωσης του Ε9.

Αυθαίρετες κατασκευές

Στις αυθαίρετες κατασκευές οι προσθήκες, οι οποίες νομιμοποιήθηκαν ή τακτοποιήθηκαν σαν έτος κατασκευής λαμβάνεται το έτος κατασκευής, όπως αυτό αναγράφεται στην έκθεση του μηχανικού, στα έγγραφα της τακτοποίησης.
Εάν ο μηχανικός αναγράφει εύρος ετών στην έκθεσή του, όπως για παράδειγμα μπορεί να αναφέρει από το 2008 έως το 2011, τότε σαν έτος κατασκευής λαμβάνεται η πιο πρόσφατη χρονολογία και σε περίπτωση που δεν αναγράφεται έτος κατασκευής στην έκθεση του μηχανικού σαν έτος κατασκευής λαμβάνεται αυτό της τακτοποίησης, το οποίο δεν μπορεί να είναι μεταγενέστερο του 2011, δεδομένου ότι δεν επιτρέπεται τακτοποίηση κτισμάτων μεταγενέστερης κατασκευής.

Παρακαλούμε περιμένετε ...