Ξεκινάει η ανταλλαγή φορολογικών πληροφοριών μεταξύ κρατών – μελών

Ξεκινάει η ανταλλαγή φορολογικών πληροφοριών μεταξύ κρατών – μελών

Στόχος η αντιμετώπιση της διασυνοριακής φοροαποφυγής

Ξεκινάει από το Σεπτέμβριο η κατ' εφαρμογή της κοινοτικής οδηγίας, ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των φορολογικών υπηρεσιών των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάλεσε τη Βουλγαρία, την Κύπρο και την Πορτογαλία να μεταφέρουν τους νέους κανόνες διαφάνειας για την ανταλλαγή φορολογικών αποφάσεων. (tax ruling)

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένες γνώμες στη Βουλγαρία, την Κύπρο και την Πορτογαλία, καθώς τα εν λόγω κράτη μέλη δεν κοινοποίησαν τη μεταφορά στο εγχώριο δίκαιο τους, των νέων μέτρων για την αυτόματη ανταλλαγή φορολογικών αποφάσεων μεταξύ των φορολογικών αρχών της ΕΕ. Τα κράτη μέλη έπρεπε να μεταφέρουν τα μέτρα αυτά μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2016.

Με σκοπό την αντιμετώπιση της διασυνοριακής φοροαποφυγής, η διαδικασία ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναμένεται να ξεκινήσει το Σεπτέμβριο.

Η Κομισιόν αναγνώρισε τη μεταφορά των ίδιων μέτρων από την Τσεχική Δημοκρατία, την Ελλάδα, την Ουγγαρία και την Πολωνία και αποφάσισε να κλείσει τις αντίστοιχες υποθέσεις παραβάσεων. Σε δεύτερο στάδιο, η Επιτροπή θα αξιολογήσει εάν η νομοθεσία όλων των κρατών μελών συμμορφώνεται με όλες τις απαιτήσεις των νέων κανόνων.

Παρακαλούμε περιμένετε ...