Μέχρι πότε πληρώνεται εμπρόθεσμα το β’ εξάμηνο του 2016 στον ΕΦΚΑ

Μέχρι πότε πληρώνεται εμπρόθεσμα το β’ εξάμηνο του 2016 στον ΕΦΚΑ

Εξόφληση εισφορών των ασφαλισμένων του κλάδου κύριας ασφάλισης αγροτών, αυτοτελώς απασχολουμένων και εργοδοτών

Τη δυνατότητα εξόφλησης των ασφαλιστικών εισφορών Β΄ εξαμήνου 2016 των ασφαλισμένων του κλάδου κύριας ασφάλισης αγροτών (π. ΟΓΑ) αυτοτελώς απασχολουμένων και εργοδοτών έως την 30-11-2017 ανακοίνωσε η διοίκηση του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ).
Δικαιώματα και ευεργετήματα που συνδέονται με την καταβολή εισφορών, παραμένουν ενεργά, μέχρι την ημερομηνία αυτή (π.χ. ρυθμίσεις, ασφαλιστική ενημερότητα, ασφαλιστική ικανότητα, παροχές αγροτικής εστίας).

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, οι ως άνω ασφαλισμένοι καλούνται να εξοφλήσουν εμπρόθεσμα τις ασφαλιστικές εισφορές τους, μέσω των καταστημάτων των ΕΛΤΑ και του διατραπεζικού συστήματος.

Παρακαλούμε περιμένετε ...