«Λουκέτο» της ΑΑΔΕ σε άλλα τέσσερα καταστήματα πολυεθνικής αλυσίδας ρούχων για φοροδιαφυγή

«Λουκέτο» της ΑΑΔΕ σε άλλα τέσσερα καταστήματα πολυεθνικής αλυσίδας ρούχων για φοροδιαφυγή

Μετά το κατάστημα στην Ερμού στο κέντρο της Αθήνας «σφραγίστηκαν» και αυτά σε Γλυφάδα, Καλαμάτα, Βόλο και Ρόδο

Άλλα τέσσερα καταστήματα γνωστής πολυεθνικής αλυσίδας ρούχων έκλεισαν για δύο ημέρες από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, καθώς εξέδιδαν, αλλά δεν διαβίβαζαν αποδείξεις στην ΑΑΔΕ.

Συγκεκριμένα, οι ελεγκτές της Αρχής συνεχίζοντας τον έλεγχο στα υποκαταστήματα της εταιρείας σε όλη την Ελλάδα, βρήκαν ότι:

Στην Γλυφάδα από τις 24/01 έως τις 24/06 δεν είχαν διαβιβαστεί 33.800 αποδείξεις, καθαρής αξίας 835.000 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 201.000 ευρώ. Πλέον του λουκέτου, επιβλήθηκε πρόστιμο 101.500 ευρώ.

Στην Καλαμάτα από τον Δεκέμβριο του 2023 έως τον Ιούνιο του 2024 δεν είχαν διαβιβαστεί 12.600 αποδείξεις, καθαρής αξίας 263.000 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 63.000 ευρώ. Το πρόστιμο φτάνει τα 32.000 ευρώ.

Στον Βόλο την τελευταία τριετία δεν είχαν διαβιβαστεί 125.000 αποδείξεις καθαρής αξίας 2,4 εκατ. ευρώ, πλέον ΦΠΑ 562.000 ευρώ. Το πρόστιμο έφτασε τα 281.000 ευρώ.

Στην Ρόδο από τις 30/01 έως τις 15/06 δεν είχαν διαβιβαστεί 5.300 αποδείξεις καθαρής αξίας 125.000 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 30.000 ευρώ. Το πρόστιμο έφτασε τα 15.000 ευρώ.

Οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ έχουν αρχίσει έλεγχο στα βιβλία της εταιρείας, ώστε να καταγράψουν τη συνολική φορολογική συμπεριφορά της.