Ο «χάρτης» των πληρωμών από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ για την περίοδο 17 έως 21 Ιουνίου

Ο «χάρτης» των πληρωμών από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ για την περίοδο 17 έως 21 Ιουνίου

Αναλυτικά ποσά και δικαιούχοι

Τον «χάρτη» των πληρωμών για την περίοδο 17 έως 21 Ιουνίου, έδωσαν στη δημοσιότητα ο e-ΕΦΚΑ και η ΔΥΠΑ

Πιο αναλυτικά, κατά την περίοδο 17 έως 21 Ιουνίου, θα καταβληθούν 72.700.677 ευρώ σε 76.052 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e- ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.

Ειδικότερα:

Από τον e-ΕΦΚΑ από τις 17 έως 21 Ιουνίουθα καταβληθούν 14.800.000 ευρώ σε 850 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

• Στις 20 Ιουνίου θα καταβληθούν 14.150.677 ευρώ σε 32.067δικαιούχους για Επιδόματα Μητρότητας, Κυοφορίας, Ασθενείας, Ατυχήματος, Έξοδα Κηδείας.

 Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

• 14 εκατ. ευρώ σε 23.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.

• 20 εκατ. ευρώ σε 19.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

• 9 εκατ. ευρώ σε 110 δικαιούχους του προγράμματος «Σπίτι μου».

•50 χιλ. ευρώ σε 25 δικαιούχους του προγράμματος «Ανακαινίζω - Νοικιάζω».

• 700 χιλ. ευρώ σε 1.000μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.