Στις αγορές με ετήσια έντοκα γραμμάτια βγαίνει το Ελληνικό Δημόσιο

Στις αγορές με ετήσια έντοκα γραμμάτια βγαίνει το Ελληνικό Δημόσιο

Aναμένεται απόψε η έκθεση του οίκου Fitch για την πιστοληπτική διαβάθμιση της ελληνικής οικονομίας

Στις αγορές θα βγεί το Ελληνικό Δημόσιο την ερχόμενη εβδομάδα μέσω δημοπρασίας Εντόκων Γραμματίων ετήσιας διάρκειας.

Λίγες ώρες πριν ανακοινωθεί η έκθεση του οίκου Fitch απόψε το βράδυ για την πιστοληπτική διαβάθμιση της ελληνικής οικονομίας, ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους ανακοίνωσε, ότι την Τετάρτη 5 Ιουνίου 2024 θα διενεργηθεί Δημοπρασία Εντόκων Γραμματίων διάρκειας 52 εβδομάδων του Ελληνικού Δημοσίου, σε άυλη μορφή, ποσού 500 εκατομμυρίων ευρώ, λήξεως 6 Ιουνίου 2025.

Παράλληλα με τη δημοπρασία, το Ελληνικό Δημόσιο παρέχει τη δυνατότητα σε φυσικά πρόσωπα (ιδιώτες) να προμηθευτούν τους εν λόγω τίτλους μέσω δημόσιας εγγραφής σε οποιαδήποτε Τράπεζα ή Χρηματιστηριακή εταιρία, με ανώτατο ποσό ονομαστικής αξίας για κάθε φυσικό πρόσωπο τα 15.000 Ευρώ. Η τιμή διάθεσης θα είναι η τιμή της τελευταίας προσφοράς που γίνεται δεκτή στη δημοπρασία (cut-off price). Το συνολικό ποσό των τίτλων που θα διατεθούν μέσω αυτής της διαδικασίας θα ανακοινωθεί μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας εγγραφής.

Περίοδος εγγραφών: Από Τρίτη 4 Ιουνίου 2024 έως και Πέμπτη 6 Ιουνίου 2024.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την αγορά των τίτλων είναι η καταχώρησή τους σε μερίδα του Σ.Α.Τ. Η διαδικασία ανοίγματος τέτοιας μερίδας γίνεται μέσω των παραπάνω φορέων διάθεσης, με απαραίτητα δικαιολογητικά την Αστυνομική Ταυτότητα και τον Α.Φ.Μ.

Yπενθυμίζεται ότι η προηγούμενη δημοπρασία ετήσιων εντόκων γραμματίων είχε πραγματοποιηθεί στις 6 Μαρτίου 2024 και το επιτόκιο είχε διαμορφωθεί στο 3,73%.

Όσον αφορά στην αξιολόγηση της Fitch σημειώνεται ότι ο διεθνής οίκος αξιολόγησης έχει προγραμματίσει για σήμερα την επόμενη αξιολόγηση της ελληνικής οικονομίας. Η προηγούμενη αξιολόγηση από τον ίδιο οίκο είχε πραγματοποιηθεί το Δεκέμβριο του 2023 οπότε είχε κατατάξει την πιστοληπτική ικανότητα της χώρας στην κατηγορία ΒΒΒ- και την προοπτική της οικονομίας ως «σταθερή».