Έργα ύψους 12,167 δισ. ευρώ φέτος με συνολική χρηματοδότηση μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων

Έργα ύψους 12,167 δισ. ευρώ φέτος με συνολική χρηματοδότηση μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων

Νομοσχέδιο για τη Σύσταση του Αναπτυξιακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων

Ταχύτερες διαδικασίες ένταξης έργων, ευέλικτες διαδικασίες με άρση γραφειοκρατικών εμποδίων, καθώς και ψηφιακή παρακολούθηση κάθε ευρώ που εκταμιεύεται και της υλοποίησης των έργων, επιζητεί να καθιερώσει το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με το νομοσχέδιο για τη Σύσταση του Αναπτυξιακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Όπως ανέφερε ο αναπληρωτής υπουργός Νίκος Παπαθανάσης, ο οποίος, σε συνέντευξη Τύπου με τον υπουργό Κωστή Χατζηδάκη, παρουσίασε τις βασικές διατάξεις του νομοσχεδίου, συστήνεται και τίθεται σε ισχύ από την 1/1/2026 άξονας δεσμεύσεων 20ετίας.

Σύμφωνα με τον κ. Παπαθανάση:

- Συστήνεται μητρώο δαπανών συντήρησης και λειτουργίας έργων.

-Επιταχύνεται η έκδοση και υλοποίηση του ετήσιου ΠΔΕ, με αυτόματη επανεγγραφή των συνεχιζόμενων έργων.

- Δημιουργείται νέο πλαίσιο ένταξης έργων με σαφές χρονοδιάγραμμα και συνάφεια με το συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα και τη διαθεσιμότητα των κοινοτικών πόρων.

- Δημιουργείται νέο πλαίσιο ένταξης των έργων για φυσικές καταστροφές, με διακριτό λογαριασμό.

- Επιταχύνονται οι διαδικασίες ένταξης των νέων έργων.

- Δημιουργείται νέο πλαίσιο διευθέτησης των οικονομικών εκκρεμοτήτων.

- Διαχωρίζονται τα έργα με εθνική χρηματοδότηση από εκείνα που συγχρηματοδοτούνται με κοινοτικούς πόρους.

- Διαχείριση κόστους συντήρησης των έργων που έχουν δοθεί σε χρήση.

Για το τρέχον έτος, σύμφωνα με τον προϋπολογισμό, η συνολική χρηματοδότηση μέσω του ΠΔΕ, συμπεριλαμβανομένων των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης, αναμένεται να ανέλθει σε 12,167 δισ. ευρώ. Το ποσό αυτό ισοδυναμεί με το 5,2% του ετήσιου ΑΕΠ και αναμένεται να συμβάλει στον ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης με ποσοστό πάνω από 65%. Τα κονδύλια του ΠΔΕ αναλύονται σε 6,5 δισ. ευρώ για συγχρηματοδοτούμενα έργα, 2,050 δισ. ευρώ για έργα που θα χρηματοδοτηθούν αποκλειστικά από εθνικούς πόρους και 3,617 δισ. ευρώ για έργα και δράσεις του Ταμείου Ανάκαμψης.

Όπως ανέφερε στην εισαγωγική τοποθέτησή του στη συνέντευξη Τύπου ο κ. Χατζηδάκης, από το 2019 η Ελλάδα έχει αύξηση κατά 41% των επενδύσεων, με τον μέσο όρο στην ευρωζώνη να είναι στο 1%. Το ΕΣΠΑ 2014- 2020 έχει απορροφηθεί επισήμως κατά 97% και με τη δήλωση δαπανών θα καλυφθεί το 100%. Για το ΕΣΠΑ 2021- 2027, οι διαθέσιμοι πόροι ανέρχονται σε 26 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 21 δισ. ευρώ είναι κοινοτικοί πόροι και τα 5 δισ. ευρώ η εθνική συμμετοχή.

Από το Ταμείο Ανάκαμψης η Ελλάδα έχει τη μεγαλύτερη κατά κεφαλήν ενίσχυση από τις άλλες χώρες της ΕΕ και τη μεγαλύτερη εξασφάλιση κεφαλαίων ως προς το ΑΕΠ (οι ενισχύσεις από τις επιδοτήσεις και τα δάνεια ανέρχονται σε περίπου 20% του ΑΕΠ). Παράλληλα, στις απορροφήσεις το ποσοστό της χώρας ανέρχεται σε 41,4%, με τον μέσο όρο στην ΕΕ να είναι 29,4%. Ενώ, έχει καλυφθεί το 23% των ορόσημων (για τη συνέχιση στην εκταμίευση πόρων από το Ταμείο), με τον μέσο όρο στην ΕΕ να είναι 17%.