Στην «παγίδα» των τεκμηρίων διαβίωσης πιάστηκαν περισσότεροι από 1,4 εκατ. φορολογούμενοι

Στην «παγίδα» των τεκμηρίων διαβίωσης πιάστηκαν περισσότεροι από 1,4 εκατ. φορολογούμενοι

Περισσότεροι από τους μισούς ελεύθερους επαγγελματίες δήλωσαν ετήσια εισοδήματα κάτω από 10.000 ευρώ

Στην «παγίδα» των τεκμηρίων διαβίωσης πιάστηκαν περισσότεροι από 1,4 εκατ. φορολογούμενοι, καθώς τα εισοδήματα που είχαν δηλώσει για το 2022, ήταν χαμηλότερα από εκείνα που προσδιορίζονται με βάση τα περιουσιακά τους στοιχεία, κινητά και ακίνητα.

Από τα αναλυτικά στοιχεία της ΑΑΔΕ προκύπτει, ότι είχαν αυξήσει το φορολογητέο εισόδημα τους κατά 5,2 δισ. ευρώ συνολικά. Η κατανομή έχει ως εξής:

- 319.734 εισοδηματίες με 1,5 δισ. ευρώ
- 197.843 ασκούντες επιχειρηματική δραστηριότητα με 878 εκατ. ευρώ
- 77.002 αγρότες με 278,8 εκατ. ευρώ
- 537.068 μισθωτοί με 1,34 δισ. ευρώ
- 410.608 συνταξιούχοι με 1,15 δισ. ευρώ

Τα εισοδήματα των ελεύθερων επαγγελματιών

Με βάση τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, από 427.810 φυσικά πρόσωπα που δήλωσαν εισοδήματα από επιχειρηματική δραστηριότητα, το 45,2% ή 193.407 δήλωσαν καθαρά κέρδη έως 5.000 ευρώ.

Η λίστα όπως προκύπτει από τα στοιχεία διαμορφώνεται ως εξής:

- 274.423 επαγγελματίες δήλωσαν εισοδήματα έως 10.000 ευρώ
- 81.053 επαγγελματίες δήλωσαν εισόδημα 10.000 -20.000 ευρώ
- 32.611 επαγγελματίες δήλωσαν εισόδημα 20.000-30.000 ευρώ
- 24.790 επαγγελματίες δήλωσαν εισόδημα 30.000-50.000 ευρώ
- 8.770 επαγγελματίες δήλωσαν εισόδημα 50.000-75.000 ευρώ
- 2.999 επαγγελματίες δήλωσαν εισόδημα 75.000-100.000 ευρώ
- 2.611 επαγγελματίες δήλωσαν εισόδημα 100.000-200.000 ευρώ
- 501 επαγγελματίες δήλωσαν εισόδημα 200.000 -500.000 ευρώ
- 52 επαγγελματίες δήλωσαν εισόδημα άνω των 900.000 ευρώ