Δημοπρασία Εντόκων Γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων

Δημοπρασία Εντόκων Γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων

Οι τόκοι υπολογίζονται με χρονική βάση ACT/360

Nέα δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων θα πραγματοποιήσει το ελληνικό Δημόσιο, σε άυλη μορφή, ποσού 625 εκατ. ευρώ, λήξεως 2 Αυγούστου 2024, όπως ανακοίνωσε ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ).

Η ημερομηνία διακανονισμού (settlement) θα είναι η Τετάρτη 8 Μαΐου 2024 (Τ+2).

Οι τόκοι των εντόκων υπολογίζονται με χρονική βάση ACT/360.

Η δημοπρασία θα γίνει με ανταγωνιστικές προσφορές από τους Βασικούς Διαπραγματευτές Αγοράς στην ΗΔΑΤ, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από τον Κανονισμό Λειτουργίας τους.

Επίσης, βάσει του Κανονισμού των Βασικών Διαπραγματευτών, παρέχεται η δυνατότητα υποβολής μη ανταγωνιστικών προσφορών κατά την ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας και μέχρι ώρας 12.00 μμ.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ ΜΠΕ, οι μη ανταγωνιστικές προσφορές θα ικανοποιηθούν στην τιμή της τελευταίας προσφοράς που γίνεται δεκτή στη δημοπρασία (cut-off price) μέχρι συνολικού ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού.