Έρχεται νέος αυτόματος μηχανισμός ειδοποίησης των φορολογούμενων που κινδυνεύουν να χάσουν κάποια ρύθμιση οφειλών

Έρχεται νέος αυτόματος μηχανισμός ειδοποίησης των φορολογούμενων που κινδυνεύουν να χάσουν κάποια ρύθμιση οφειλών

Διαβάστε πώς θα λειτουργεί

Βελτίωση των κανόνων για την απώλεια των ρυθμίσεων οφειλών αλλά και ένα νέο αυτόματο μηχανισμό ειδοποίησης των φορολογούμενων που κινδυνεύουν να χάσουν κάποια ρύθμιση προωθεί το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Στόχος είναι να περιοριστούν τα φαινόμενα απώλειας ρυθμίσεων που ανοίγουν τρύπες στα κρατικά ταμεία την ώρα που οι ρυθμισμένες οφειλές κινούνται σε χαμηλά επίπεδα στη περιοχή του 5,8% του συνολικού πραγματικού ληξιπρόθεσμου χρέους.

Στο πλαίσιο αυτό το υπουργείο Οικονομικών αναμένεται να θέσει σε λειτουργία ένα νέο κεντρικό ψηφιακό σύστημα τυποποιημένης παρακολούθησης των υποχρεώσεων, των φορολογούμενων χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση το οποίο θα ειδοποιεί φορολογούμενους για επικείμενη απώλεια ρύθμισης και απειλή εφαρμογής αναγκαστικών μέτρων είσπραξης όπως κατασχέσεις και πλειστηριασμούς.

Ειδικότερα με το νέο μηχανισμό:

  • Θα παρακολουθούνται ψηφιακά και κεντρικά όλες οι προϋποθέσεις τήρησης της ρύθμισης
  • ⁠Σε περίπτωση που φορολογούμενος δεν τηρεί κάποια από τις προϋποθέσεις θα λαμβάνει ειδοποιήσεις συμμόρφωσης ώστε σε εύλογο χρόνο να τακτοποιήσει την εκκρεμότητα και εάν δεν το κάνει η απώλεια της ρύθμισης θα γίνεται με κεντρική διαδικασία και όχι από τον κάθε τοπικό Προϊστάμενο ΔΟΥ.

Με τις νέες διατάξεις του νομοσχεδίου για τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας το οποίο βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση οι φορολογούμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να διατηρήσουν τις ρυθμίσεις οφειλών τους εφόσον:

  • Έχουν υποβάλει τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ εντός 3 μηνών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής τους. Εάν η προθεσμία έχει παρέλθει μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2023, μπορούν να υποβάλουν 5 μήνες μετά, δηλαδή μέχρι 31 Μαΐου 2024.
  • Έχουν εξοφλήσει ή ρυθμίσει τις νέες οφειλές τους σε χρονικό διάστημα 3 μηνών από την πάροδο της προθεσμίας καταβολής τους.

Επισημαίνει ότι με βάση το σημερινό καθεστώς η μη υποβολή των προβλεπόμενων δηλώσεων φόρου εισοδήματος και ΦΠΑ ή η καθυστέρηση υποβολής τους ακόμη και για μία ημέρα έχει ως συνέπεια την απώλεια των ρυθμίσεων για άλλες οφειλές. Το ίδιο ισχύει και για τυχόν νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές.

Πάντως τα στοιχεία δείχνουν ότι υπάρχει χαμηλή ανταπόκριση των φορολογούμενων στα προγράμματα διακανονισμού των οφελών αφού από το συνολικό εισπράξιμο «κόκκινο» χρέος προς την εφορία ύψους 81 δισ. ευρώ μόνο τα 4,7 δισ. ευρώ η το 5,8% βρίσκεται σε ρύθμιση. Το υψηλότερο ποσοστό που φθάνει το 23,8% των συνολικών ρυθμισμένων οφειλών εντοπίζεται στο εύρος οφειλών μεταξύ 500 και 10.000 ευρώ ενώ για ποσά από 3.000 έως 5.000 ευρώ το ποσοστό των ρυθμισμένων οφειλών αγγίζει το 26,2% φυσικών και νομικών προσώπων. Το υψηλότερο ποσοστό ρυθμισμένων οφειλών φυσικών προσώπων εντοπίζεται μεταξύ 500 και 10.000 ευρώ (24,2%), ενώ στα νομικά πρόσωπα το υψηλότερο ποσοστό (30%) καταγράφεται σε οφειλές από 10.000 έως 100.000 ευρώ. Χαμηλά ποσοστά ρύθμισης διαπιστώνονται σε ποσά οφειλής κάτω των 500 ευρώ και σε ποσά οφειλής άνω των 20.000 ευρώ για φυσικά πρόσωπα και άνω των 150.000 ευρώ για νομικά πρόσωπα.