Ποιοι θα δουν χρήματα στους λογαριασμούς τους από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ έως την Παρασκευή

Ποιοι θα δουν χρήματα στους λογαριασμούς τους από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ έως την Παρασκευή

Συνολικά θα καταβληθεί το ποσό των 99.530.022 ευρώ σε 90.011 δικαιούχους

Πληρωμές με ποσό πάνω από 99 εκατ. ευρώ πραγματοποιούν e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ έως και την Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης θα δοθεί συνολικά το ποσό των 99.530.022 ευρώ σε 90.011 δικαιούχους.

Πληρωμές e-ΕΦΚΑ

Από τον e-ΕΦΚΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές, στο πλαίσιο των τακτικών πληρωμών του φορέα:

  • σήμερα 21 Φεβρουαρίου 2024 θα καταβληθούν 13.730.022 ευρώ σε 33.181 δικαιούχους για επιδόματα μητρότητας, κυοφορίας, ασθενείας, ατυχήματος και για έξοδα κηδείας.
  • έως τις 23 Φεβρουαρίου 2024 θα καταβληθούν 22.800.000 ευρώ σε 1.030 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Τα επιδόματα και οι πληρωμές της ΔΥΠΑ

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

  • 20 εκατ. ευρώ σε 36.000 δικαιούχους για επίδομα ανεργίας και λοιπά επιδόματα,
  • 17 εκατ. ευρώ σε 18.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης,
  • 700.000 ευρώ σε 1.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας,
  • 300.000 ευρώ σε 500 δικαιούχους για προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα και
  • 25 εκατ. ευρώ σε 300 δικαιούχους για το πρόγραμμα «Σπίτι μου».