Στην κορυφή των πωλήσεων η Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ

Στην κορυφή των πωλήσεων η Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ

Συνέχισε και το 2023 την ανοδική της πορεία ως μία από τις κορυφαίες εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων στην Ελλάδα

Η Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ συνέχισε και το 2023 την ανοδική της πορεία ως μία από τις κορυφαίες εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων στην Ελλάδα, με συνολικά κεφάλαια υπό διαχείριση ύψους €4,4 δισ.1 , θετικές αποδόσεις για το σύνολο των Αμοιβαίων Κεφαλαίων της και τις υψηλότερες καθαρές πωλήσεις Α/Κ στην ελληνική αγορά το 2023, ύψους €907 εκ.

Το σύνολο των Αμοιβαίων Κεφαλαίων της Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ σημείωσε θετικές αποδόσεις το 20232. Την κορυφαία ετήσια απόδοση για το 2023, κατέγραψε το Πειραιώς Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού3, με απόδοση 43,7%, αναδεικνύοντας την προστιθέμενη αξία της επαγγελματικής διαχείρισης μέσω της σημαντικής υπεραπόδοσης έναντι του Γενικού Δείκτη του Χρηματιστηρίου Αθηνών. 

Στην κατηγορία των Ομολογιακών Α/Κ, το Πειραιώς Α/Κ Ομολόγων Εσωτερικού4 κατέγραψε απόδοση 11,3% και το Πειραιώς Α/Κ Ομολόγων Ελληνικής Επιχειρηματικότητας5 απόδοση 9,3%, αποδεικνύοντας την δυνατότητα επίτευξης σημαντικών αποδόσεων, ακόμη και για συντηρητικούς επενδυτές. 

Παράλληλα, η εταιρεία κατέγραψε τις υψηλότερες καθαρές πωλήσεις της ελληνικής αγοράς Α/Κ εντός του 2023, ύψους €907 εκ., με την πλειονότητα να σημειώνεται σε Α/Κ προκαθορισμένης λήξης, τα οποία αποτελούν μια ελκυστική επιλογή για επενδυτές με προκαθορισμένο χρονικό ορίζοντα και στόχο. Κύρια χαρακτηριστικά των Α/Κ αυτής της κατηγορίας είναι οι ελκυστικές αποδόσεις, η διανομή ετήσιου μερίσματος και το σταθερό χαρτοφυλάκιο.  

Η Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ, ανταποκρινόμενη στις διεθνείς τάσεις της επαγγελματικής διαχείρισης, πρωτοπορεί, καταγράφοντας τα υψηλότερα μερίδια στην ελληνική αγορά2, στις ακόλουθες επενδυτικές στρατηγικές:

  • Α/Κ Προκαθορισμένης Λήξης (Target Maturity Funds)
  • A/K με ESG χαρακτηριστικά (A/K άρθρου 8 – SFDR)
  • Eπενδυτικά χαρτοφυλάκια Πειραιώς Optimum σε συνεργασία με την Τράπεζα Πειραιώς.

Αντιστοίχως, σημαντικά αποτελέσματα καταγράφηκαν και στα θεσμικά χαρτοφυλάκια, όπου η Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ προσφέρει επαγγελματική διαχείριση υψηλού επιπέδου, με το σύνολο σχεδόν των κεφαλαίων υπό διαχείριση να έχουν υπεραπόδοση σε σχέση με τους δείκτες αναφοράς τους για το 2023. Παράλληλα, αναγνωρίζοντας το θεσμικό της ρόλο στην υποστήριξη και διεύρυνση του θεσμού της επαγγελματικής διαχείρισης η Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ στήριξε σειρά Ημερίδων και συνεδρίων που στοχεύουν στην προβολή του  θεσμού.

Ο κ. Ηρακλής Μπαμπλέκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας σημείωσε: «Το 2023 ήταν μια ακόμη χρονιά υψηλών επιδόσεων για την Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η σταθερά ανοδική πορεία που καταγράφουμε είναι αποτέλεσμα της στρατηγικής που εφαρμόζουμε αλλά και της προσήλωσής μας στο όραμά μας, να κερδίζουμε το σεβασμό και την αναγνώριση των πελατών μας, προσφέροντας υψηλής ποιότητας διαχείριση των κεφαλαίων που μας εμπιστεύονται. Το 2023,  γεμάτο προκλήσεις και ευκαιρίες, ολοκληρώθηκε με νέα ιστορικά υψηλά μεγέθη για την εταιρεία μας. Ως μέλος του νέου πυλώνα “Wealth & Asset Management” της Τράπεζας Πειραιώς, έχουμε θέσει ως στόχο η Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ να προηγείται των εξελίξεων στην αγορά διαχείρισης κεφαλαίων και να συμβάλλει στην αναπτυξιακή πορεία της χώρας με όρους βιωσιμότητας».  

Το 2023, αναδείχθηκε ως μια χρονιά σημαντικών διακρίσεων για την Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ και τους ανθρώπους της : 

  • Η εταιρεία έλαβε τις διακρίσεις Asset Management Company of the Year Greece 2023 και Pension Fund Manager of the Year Greece 2023 από το διεθνές περιοδικό Global Banking & Finance Review. 
  • Τα αμοιβαία κεφάλαια και οι διαχειριστές της εταιρείας έλαβαν υψηλές αξιολογήσεις από τους κορυφαίους διεθνείς οίκους Morningstar και Citywire.