Αλλάζουν τα τεκμήρια διαβίωσης – Σχεδιάζεται «κούρεμα» 30%

Αλλάζουν τα τεκμήρια διαβίωσης – Σχεδιάζεται «κούρεμα» 30%

Ειδική επιτροπή θα βγάλει το πόρισμα για την αναμόρφωση του συστήματος

Το φάκελο των τεκμηρίων διαβίωσης ανοίγει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης σχεδιάζοντας ριζικό «λίφτινγκ» και «κούρεμα» 30% μεσοσταθμικά από την 1η Ιανουαρίου 2025.

Στο υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών συγκροτήθηκε και πιάνει δουλειά εξαμελής ειδική επιτροπή η οποία αναλαμβάνει να καταγράψει, να επικαιροποιήσει και να αναβαθμίσει τη δομή των τεκμηρίων διαβίωσης, έργο το οποίο αναμένεται να βοηθήσει στη λήψη των τελικών αποφάσεων από την κυβέρνηση.

Στόχος είναι η εξάλειψη των στρεβλώσεων και αδικιών που οδηγούν εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες με χαμηλά εισοδήματα να πληρώνουν δυσανάλογα υψηλούς φόρους καθώς η εφορία υπολογίζει το φόρο με βάση τις τεκμαρτές δαπάνες που εφαρμόζονται για την διαβίωση, τα αυτοκίνητα, τις κατοικίες, τις αγορές αγαθών, τα δίδακτρα σε ιδιωτικά σχολεία, τα σκάφη αναψυχής, κ.ά. Άλλωστε τα στοιχεία δείχνουν ότι οι περισσότεροι φορολογούμενοι που πιάνονται στην παγίδα των τεκμηρίων διαβίωσης είναι μισθωτοί και συνταξιούχοι κυρίως με χαμηλά εισοδήματα που πληρώνουν έξτρα φόρους επειδή διαμένουν σε ιδιόκτητη ή μισθωμένη κατοικία και έχουν ένα αυτοκίνητο. Είναι χαρακτηριστικό ότι με βάση τα τελευταία στατιστικά στοιχεία των φορολογικών δηλώσεων 547.827 μισθωτοί που δήλωσαν εισοδήματα 1,46 δισ. ευρώ φορολογήθηκαν για 2,84 δισ. καθώς με την εφαρμογή των τεκμηρίων προστέθηκε έξτρα πλούτος 1,38 δισ. ευρώ. Επίσης, 465.238 συνταξιούχοι που δήλωσαν εισοδήματα 992 εκατ. ευρώ φορολογήθηκαν για 2,29 δισ. ευρώ με τα τεκμήρια καταβάλλοντας σημαντικά αυξημένους φόρους. «Φουσκωμένο» εκκαθαριστικό παρέλαβαν επίσης 377.292 εισοδηματίες και 91.045 αγρότες που φορολογήθηκαν για 1,78 δισ. ευρώ και 328 εκατ. ευρώ αντίστοιχα παραπάνω εισοδήματα με βάση τα τεκμήρια.

Αρμόδιες πηγές αφήνουν ανοικτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν ανατροπές και στον τρόπο κάλυψης των τεκμηρίων και οι όποιες αλλαγές αποφασιστούν θα είναι σε συνάρτηση με τη μεσοσταθμική μείωση τους κατά 30%.

Επισημαίνεται ότι με βάση τη φορολογική νομοθεσία:

  • Το τεκμήριο διαβίωσης για την κύρια κατοικία υπολογίζεται κλιμακωτά με βάση την επιφάνειά της ειδικότερα για μέχρι και 80 τ.μ. κύριοι χώρους 40 ευρώ ανά τ.μ., από 81 τ.μ. μέχρι και 120 τ.μ. κύριους χώρους 65 ευρώ ανά τ.μ., από 121 τ.μ. μέχρι και 200 τ.μ. με 110 ευρώ ανά τ.μ., από 201 τ.μ. μέχρι και 300 τ.μ. με 200 ευρώ ανά τ.μ. και για πάνω από 301 τ.μ. κύριους χώρους με 400 ευρώ ανά τ.μ.
  • Το τεκμήριο διαβίωσης για τα επιβατικά Ι.Χ. αυτοκίνητα καθορίζεται σε 4.000 ευρώ για αυτοκίνητα μέχρι και 1.200 κ.ε., για μεγαλύτερα των 1.200 κ.ε. και μέχρι 2.000 κ.ε., προστίθενται 600 ευρώ ανά 100 κ.ε. και για αυτοκίνητα άνω των 2.000 κ.ε. και μέχρι 3.000 κ.ε., προστίθενται 900 ευρώ ανά 100 κυβικά εκατοστά.

Επίσης τεκμήρια αποτελούν τα σκάφη αναψυχής, οι πισίνες, τα αεροσκάφη, τα δίδακτρα, τα δάνεια και οι κάρτες.