Κλειστά χαρτιά για τη μελλοντική μείωση των επιτοκίων από την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας

Κλειστά χαρτιά για τη μελλοντική μείωση των επιτοκίων από την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας

Η Κριστίν Λαγκάρντ ψαλιδίζει τις προβλέψεις για την ανάπτυξη

Aμετάβλητα άφησε όπως άλλωστε αναμενόταν, τα επιτόκια της η Ευρωπαιική Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), προβλέποντας επιβράδυνση της ανάπτυξης, τόσο για φέτος, όσο και για το 2024.

Ετσι, το επιτόκιο των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης, καθώς και τα επιτόκια της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης και της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων διατηρούνται στο 4,50%, 4,75% και 4,00% αντιστοίχως.

Η Κριστίν Λαγκάρντ παρόλο που «ψαλίδισε» τις προβλέψεις για την ανάπτυξη δεν έδωσε κάποιο στίγμα για το πότε η ΕΚΤ θα αρχίσει να μειώνει τα επιτόκια της.

Σημειώνεται ότι μέχρι την σημερινή συνεδρίαση του Δ.Σ της ΕΚΤ οι προθεσμιακές αγορές τιμολογούσαν μία μείωση των επιτοκίων κατά 1,5% εντός του 2024

Σύμφωνα με τις τελευταίες προβλέψεις της ΕΚΤ για τη ζώνη του ευρώ, ο πληθωρισμός αναμένεται να μειωθεί σταδιακά κατά τη διάρκεια του επόμενου έτους, προτού προσεγγίσει τον στόχο του Διοικητικού Συμβουλίου του 2% το 2025. Συνολικά, το προσωπικό αναμένει ότι ο ονομαστικός πληθωρισμός θα είναι κατά μέσο όρο 5,4% το 2023, 2,7 % το 2024, 2,1% το 2025 και 1,9% το 2026. Σε σύγκριση με τις προβλέψεις του Σεπτεμβρίου, αυτό ισοδυναμεί με αναθεώρηση προς τα κάτω για το 2023 (5,6%) και ειδικά για το 2024 (3,2%). Ωστόσο ο πληθωρισμός αναμένεται να αυξηθεί ελαφρώς το Δεκέμβριο για τεχνικούς κυρίως λόγους.

Οσον αφορά στις προβλέψεις για την ανάπτυξη οι εμπειρογνώμονες της ΕΚΤ προβλέπουν επιβράδυνση του ρυθμού ανόδου του ΑΕΠ στο 0,6% έναντι 0,7% που προέβλεπαν το Σεπτέμβριο. Αντιστοίχως για το 2024 ο πήχης της ανάπτυξης χαμηλώνει στο 0,8% από 1%, ενώ για το 2025 παραμένει αμετάβλητος στο 1,5%, ενώ για το 2026 προβλέπεται να αυξηθεί στο 1,5%. .

Όπως εξήγησε η Κριστίν Λαγκάρντ ο κίνδυνος για περαιτέρω επιβράδυνση της οικονομίας παραμένει υπαρκτός.

Συγκεκριμένα, ο ρυθμός ανάπτυξης θα μπορούσε να υποχωρήσει περαιτέρω, εάν τα αποτελέσματα της νομισματικής πολιτικής αποδειχθούν ισχυρότερα από τα αναμενόμενα. Περαιτέρω κίνδυνοι διαφαίνονται από την παγκόσμια οικονομία ή από μια περαιτέρω επιβράδυνση του παγκόσμιου εμπορίου θα επηρεάσει επίσης την ανάπτυξη της ζώνης του ευρώ. Ο αδικαιολόγητος πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και η τραγική σύγκρουση στη Μέση Ανατολή αποτελούν βασικές πηγές γεωπολιτικού κινδύνου.

Η κατάσταση αυτή μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τόσο τις επιχειρήσεις όσο και τα νοικοκυριά στην καταναλωτική τους συμπεριφορά. Από την άλλη πλευρά η ανάπτυξη θα μπορούσε να είναι υψηλότερη εάν η αύξηση των πραγματικών εισοδημάτων αυξήσει τις δαπάνες περισσότερο από το αναμενόμενο, ή εάν η παγκόσμια οικονομία αναπτυχθεί περισσότερο από το αναμενόμενο.

Η επικεφαλής της ΕΚΤ Κριστίν Λαγκάρντ διαβεβαίωσε στη διάρκεια της συνέντευξης τύπου ότι η Κεντρική Τράπεζα είναι αποφασισμένη να διασφαλίσει ότι ο πληθωρισμός θα επιστρέψει έγκαιρα στο μεσοπρόθεσμο στόχο του 2%.

«Με βάση την τρέχουσα αξιολόγησή μας, θεωρούμε ότι τα βασικά επιτόκια της ΕΚΤ βρίσκονται σε επίπεδα που, διατηρούμενα για αρκετά μεγάλη διάρκεια, θα συμβάλουν ουσιαστικά σε αυτόν τον στόχο. Οι μελλοντικές μας αποφάσεις θα διασφαλίσουν ότι τα επιτόκια πολιτικής μας θα καθορίζονται σε επαρκώς περιοριστικά επίπεδα για όσο διάστημα είναι απαραίτητο» ανέφερε η ίδια.

Πρόγραμμα επαναγοράς ομολόγων (ΑΡΡ) και της πανδημίας (ΡΕΡΡ)

Το χαρτοφυλάκιο ομολόγων του APP μειώνεται με σταθερό και προκαθορισμένο ρυθμό, καθώς το Ευρωσύστημα δεν επανεπενδύει πλέον τις πληρωμές κεφαλαίου από τίτλους που λήγουν.

Το Διοικητικό Συμβούλιο σκοπεύει να συνεχίσει να επανεπενδύει πλήρως τα ποσά που προκύπτουν από τίτλους λήξεως που αγοράστηκαν στο πλαίσιο του PEPP κατά το πρώτο εξάμηνο του 2024. Κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους, σκοπεύει να μειώσει το χαρτοφυλάκιο PEPP κατά 7,5 δισεκατομμύρια ευρώ μηνιαίως κατά μέσο όρο. Το Διοικητικό Συμβούλιο σκοπεύει να διακόψει τις επανεπενδύσεις στο πλαίσιο του PEPP στα τέλη του 2024.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα συνεχίσει να εφαρμόζει ευελιξία στην επανεπένδυση των εξαγορών που θα προκύψουν στο χαρτοφυλάκιο PEPP, με σκοπό την αντιμετώπιση των κινδύνων για τον μηχανισμό μετάδοσης της νομισματικής πολιτικής που σχετίζονται με την πανδημία, υπογραμμίστηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Aναφερόμενη στην κατάσταση που επικρατεί στον χρηματοπιστωτικό τομέα, η Κριστίν Λαγκάρντ υπογράμμισε ότι οι τράπεζες της ζώνης του ευρώ έχουν επιδείξει την ανθεκτικότητά τους. Έχουν υψηλούς δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας και έχουν γίνει σημαντικά πιο κερδοφόρες τον περασμένο χρόνο. Ωστόσο, οι προοπτικές χρηματοπιστωτικής σταθερότητας παραμένουν εύθραυστες στο τρέχον περιβάλλον των αυστηρότερων συνθηκών χρηματοδότησης, της αδύναμης ανάπτυξης και των γεωπολιτικών εντάσεων. Ειδικότερα, η κατάσταση θα μπορούσε να επιδεινωθεί εάν το κόστος χρηματοδότησης των τραπεζών αυξανόταν περισσότερο από το αναμενόμενο και εάν περισσότεροι δανειολήπτες δυσκολευόντουσαν να αποπληρώσουν τα δάνειά τους