Ηλεκτρονικές απάτες με κάρτες: Χάθηκαν 12,5 εκατ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο του 2023

Ηλεκτρονικές απάτες με κάρτες: Χάθηκαν 12,5 εκατ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο του 2023

Αφορούν κυρίως διαδικτυακές συναλλαγές αγορών με εμπόρους του εξωτερικού με κάρτες που έχουν εκδοθεί στην Ελλάδα

Κατακόρυφη αύξηση έχουν σημειώσει οι ηλεκτρονικές απάτες από επιτήδειους που με διάφορα κόλπα παγιδεύουν ανυποψίαστους πολίτες και βάζουν χέρι στους τραπεζικούς λογαριασμούς τους.

Τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, όπως αποτυπώνονται στην Έκθεση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, δείχνουν ότι στο πρώτο εξάμηνο του 2023 ο αριθμός των περιστατικών απάτης που καταγράφηκε σε συναλλαγές με κάρτες έφθασε τις 202.000 όταν το δεύτερο εξάμηνο του 2022 είχαν διαμορφωθεί σε 151.203.

Η αξία των περιστατικών απάτης άγγιξε τα 12,5 εκατ. από 9,99 εκατ. ευρώ που ήταν το δεύτερο εξάμηνο του 2022. Σε όρους περιστατικών απάτης, ο δείκτης της έντασης της απάτης αυξήθηκε το α΄ εξάμηνο του 2023 κατά 31% και ανήλθε στο επίπεδο του 0,02% , αντιστοιχώντας σε μία συναλλαγή απάτης ανά 5,2 χιλ. συναλλαγές.

Σε όρους αξίας των περιστατικών απάτης, ο δείκτης αυξήθηκε κατά 29% και ανήλθε σε 0,03%, αντιστοιχώντας σε 1 ευρώ αξία απάτης ανά 4 χιλ. ευρώ αξία συναλλαγών.

Το υψηλότερο ποσοστό απάτης αφορά τις εξ αποστάσεως συναλλαγές. Ειδικότερα, το α΄ εξάμηνο του 2023, ο αριθμός και αξία των περιστατικών απάτης που καταγράφηκε ανήλθε σε:

  • 2.705 στις συναλλαγές ΑΤΜ αξίας 900.000 ευρώ
  • 26.000 στις πληρωμές POS αξίας 2,5 εκατ. ευρώ
  • 174.000 στις συναλλαγές CNP αξίας 9 εκατ. ευρώ.

Οι περιπτώσεις διαδικτυακής απάτης αφορούν ως επί το πλείστον συναλλαγές αγορών από εμπόρους του εξωτερικού με κάρτες που έχουν εκδοθεί στην Ελλάδα όπως συνέβαινε και τα προηγούμενα εξάμηνα, λόγω της εκτενέστερης χρήσης του διεθνούς τεχνικού προτύπου ασφαλών συναλλαγών 3D Secure από τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών στην Ελλάδα συγκριτικά με τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών του εξωτερικού.

Ποιοι πλήρωσαν ζημιές 11,4 εκατ. ευρώ

Οι οικονομικές ζημίες που προκύπτουν από τις συναλλαγές απάτης και οι οποίες επιμερίζονται στα συμβαλλόμενα μέρη της συναλλαγής ανάλογα με την υπαιτιότητά τους ανήλθαν σε 11,4 εκατ. ευρώ το α΄ εξάμηνο του 2023, αυξημένες κατά 25% συγκριτικά με το β΄ εξάμηνο του 2022 και κατά 105% σε σχέση με το α΄ εξάμηνο του 2022.

Το μεγαλύτερο μέρος της ζημίας επιβαρύνει τους κατόχους-χρήστες καρτών, οι οποίοι κατά το α΄ εξάμηνο του 2023 επωμίστηκαν το 63% της συνολικής ζημίας. Οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών που αποδέχονται συναλλαγές καρτών επωμίστηκαν το 31% της συνολικής ζημίας, ενώ οι πάροχοι-εκδότες καρτών πληρωμών επιβαρύνθηκαν σε ποσοστό 6%.