Το νέο όπλο της ΑΑΔΕ για να εντοπίζει πλασματικές δηλώσεις και «μαϊμού» εταιρείες

Το νέο όπλο της ΑΑΔΕ για να εντοπίζει πλασματικές δηλώσεις και «μαϊμού» εταιρείες

Αυτοματοποιούνται οι διαδικασίες

Με ένα ακόμα όπλο ενισχύεται το οπλοστάσιο του φοροελεγκτικού μηχανισμού για τον εντοπισμό περιπτώσεων εξαφανισμένων από την Εφορία επαγγελματιών και επιχειρήσεων, πλασματικών δηλώσεων αλλά και «μαϊμού» εταιρειών που στήνονται με αποκλειστικό σκοπό την έκδοση πλαστών και εικονικών τιμολογίων.

Μετά την αυτόματη ενημέρωση του Φορολογικού Μητρώου με τις μεταβολές των Ανωνύμων Εταιρειών προχωρά η πλήρης διασύνδεση της ΑΑΔΕ με το Γενικό Εμπορικό Μητρώο.

Με την ολοκλήρωση της πρόσβασης της ΑΑΔΕ στο ΓΕΜΗ ο φοροελεγκτικός μηχανισμός θα έχει ολοκληρωμένη εικόνα για την οικονομική και διοικητική ταυτότητα, το είδος της δραστηριότητας και τη λειτουργία των επιχειρήσεων και με τη διασταύρωση τους με τα στοιχεία του φορολογικού μητρώου θα μπορούν με αυτοματοποιημένες διαδικασίες να ελέγχουν αν το προφίλ στην Εφορία ανταποκρίνεται στη πραγματική οικονομική κατάσταση των επιχειρήσεων.

Παράλληλα, με την πρόσβαση της ΑΑΔΕ στο ΓΕΜΗ θα ελέγχονται όλες οι επιχειρήσεις που δεν έχουν υποβάλει φορολογικές δηλώσεις με την έναρξη φορολογικής δραστηριότητας. Επίσης θα εντοπίζονται περιπτώσεις επιχειρήσεων με ανακριβή στοιχεία όσον αφορά τα κέρδη και τα έσοδα, όπως επίσης για μη καταβολή του φόρου εισοδήματος και μη απόδοση του ΦΠΑ, αλλά και εικονικές επιχειρήσεις. Στα ηλεκτρονικά δίχτυα θα πιάνονται επίσης επιχειρήσεις που εντάσσονται στην κατηγορία των στρατηγικών κακοπληρωτών.

Ειδικότερα με βάση τα στοιχεία του ΓΕΜΗ θα διενεργούνται διασταυρώσεις με στόχο τον εντοπισμό:

  • Επαγγελματιών και επιχειρήσεων που ενώ έχουν κάνει έναρξη δραστηριότητας στο εμπορικό μητρώο δεν έχουν υποβάλει φορολογικές δηλώσεις προκειμένου να αποφύγουν την πληρωμή φόρου εισοδήματος και να βάλουν στη τσέπη το ΦΠΑ. Επισημαίνεται ότι οι έλεγχοι της ΑΑΔΕ έχουν αποκαλύψει στο παρελθόν χιλιάδες επιχειρήσεις που ενώ είχαν εγγραφεί στο ΓΕΜΗ ήταν άφαντοι στην εφορία.
  • Κρουσμάτων ψευδών δηλώσεων για το ύψος του τζίρου και των κερδών και για τα πρόσωπα που εμφανίζονται ως διαχειριστές.
  • Περιπτώσεων μαϊμού εταιρειών με έκδοση εικονικών και πλαστών τιμολογίων για απόκρυψη τζίρου και υπεξαίρεση ΦΠΑ.
  • Φυσικών προσώπων με μεγάλη οικονομική επιφάνεια και συμμετοχή σε εταιρείες οι οποίοι έχουν «κόκκινες» οφειλές στο δημόσιο

Διασύνδεση και με τον ΕΦΚΑ

Διασύνδεση θα πραγματοποιηθεί και με τον ΕΦΚΑ, αλλά πρόκειται για μια πιο επίπονη διαδικασία που χρειάζεται περισσότερο χρόνο. Ωστόσο, όταν υλοποιηθεί θα δημιουργηθεί ένας ασφυκτικός ηλεκτρονικός κλοιός, με στόχο τον εντοπισμό εστιών φοροδιαφυγής. Θα λαμβάνονται από τον ΕΦΚΑ αναλυτικά στοιχεία για τις Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (ΑΠΔ) που υποβάλλονται από τους εργοδότες για το προσωπικό που απασχολούν, τα οποία στη συνέχεια διασταυρώνονται με τα πληροφοριακά συστήματα της ΑΑΔΕ.

Μετά τη λήψη του αρχείου εντοπισμού θα πραγματοποιείται αξιολόγηση με χρήση κριτηρίων ανάλυσης κινδύνου των υπόχρεων που -ενώ όφειλαν- δεν υπέβαλαν δήλωση ΦΜΥ για τον μήνα που εντοπίστηκαν να απασχολούν υπαλλήλους.