Ακίνητα: Έρχονται τρεις νέες ψηφιακές υπηρεσίες για πιο εύκολες μεταβιβάσεις

Ακίνητα: Έρχονται τρεις νέες ψηφιακές υπηρεσίες για πιο εύκολες μεταβιβάσεις

Προς διευκόλυνση των φορολογούμενων που δεν θα χρειάζεται να τρέχουν στην Εφορία

Στην ηλεκτρονική εποχή θα περάσουν το επόμενο διάστημα και οι τροποποιητικές δηλώσεις φόρου μεταβίβασης ακινήτων, γονικών παροχών και δωρεών οι οποίες σήμερα υποβάλλονται χειρόγραφα στην Εφορία.

Την ίδια ώρα ετοιμάζεται μια νέα ηλεκτρονική εφαρμογή για τα πιστοποιητικά ΕΝΦΙΑ τα οποία εκδίδονται με χειρόγραφη διαδικασία και ταλαιπωρούν τους φορολογούμενους με τα πήγαινε – έλα στις Δ.Ο.Υ.

Από τα τέλη του μήνα μέχρι και το τέλος του έτους η ΑΑΔΕ θα ενεργοποιήσει τρεις νέες ψηφιακές υπηρεσίες που θα διευκολύνουν τους φορολογούμενους και θα τους απαλλάξουν από τις επισκέψεις στην Εφορία.

Οι νέες υπηρεσίες αφορούν:

 1. Επικαιροποίηση και επέκταση της ψηφιακής υποβολής δηλώσεων Φόρου Μεταβίβασης Ακινήτων και για τροποποιητικές δηλώσεις. Σήμερα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας myProperty μόνο οι αρχικές δηλώσεις φόρου μεταβίβασης που αφορούν τις εξής συναλλαγές:
  • Μεταβίβαση ακινήτου με επαχθή αιτία (αγοραπωλησία)
  • Πλειστηριασμός
  • Χρησικτησία
  • Μεταβίβαση ποσοστών οικοπέδου λόγω εργολαβικού ανταλλάγματος
  • Πλασματική μεταβίβαση
  • Εκτέλεση προσυμφώνου εντός διετίας.
 2. Επέκταση της εφαρμογής ψηφιακής υποβολής δηλώσεων Φόρου Δωρεάς/ Γονικής Παροχής για τροποποιητικές δηλώσεις. Σήμερα, μέσω της πλατφόρμας myProperty ο δωρητής/γονέας και ο δωρεοδόχος/τέκνο, υποβάλλουν από κοινού ηλεκτρονικά, χωρίς σύνταξη συμβολαίου:
  • Α. Δηλώσεις που υπάγονται στη φορολογική κλίμακα και αφορούν:
  • Αρχικές (εμπρόθεσμες και εκπρόθεσμες) δηλώσεις φόρου δωρεάς/γονικής παροχής κινητών περιουσιακών στοιχείων (ενδεικτικά αυτοκινήτων, εταιρικών μεριδίων, εισηγμένων ή μη μετοχών, έργων τέχνης κ.λπ.) προς τους δικαιούχους όλων των κατηγοριών της φορολογικής κλίμακας, καθώς και χρημάτων που μεταβιβάζονται στους δικαιούχους της Α΄ κατηγορίας της φορολογικής κλίμακας με μεταφορά μεταξύ χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων για τις οποίες δεν καταρτίζεται συμβολαιογραφικό έγγραφο, με συμβαλλόμενα μέρη (δωρητή ή γονέα, δωρεοδόχο ή τέκνο) φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία έχουν ήδη εγγραφεί στο Φορολογικό Μητρώο και είναι πιστοποιημένοι χρήστες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της ΑΑΔΕ, εφόσον οι δωρεές/γονικές παροχές έχουν συντελεστεί από 1/1/2022.
  • Β. Δηλώσεις με αυτοτελή φορολόγηση
  • Αρχικές (εμπρόθεσμες και εκπρόθεσμες) δηλώσεις φόρου δωρεάς/γονικής παροχής χρημάτων, πλην των οριζόμενων στην παραπάνω παράγραφο για τις οποίες δεν καταρτίζεται συμβολαιογραφικό έγγραφο, με συμβαλλόμενα μέρη (δωρητή ή γονέα, δωρεοδόχο ή τέκνο) φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία έχουν ήδη εγγραφεί στο Φορολογικό Μητρώο και είναι πιστοποιημένοι χρήστες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της ΑΑΔΕ, εφόσον οι δωρεές/γονικές παροχές έχουν συντελεστεί από 1/1/2022.
 3. Ανάπτυξη ηλεκτρονικής εφαρμογής για τα πιστοποιητικά ΕΝΦΙΑ που εκδίδονται με χειρόγραφη διαδικασία (πλην του πιστοποιητικού ΕΝΦΙΑ μετά από έλεγχο το οποίο σύμφωνα με το σχεδιασμό θα εκδίδεται ψηφιακά στα τέλη του 2024).