Φορολογικές δηλώσεις 2023: Αντίστροφη μέτρηση για διορθώσεις χωρίς πρόστιμα

Φορολογικές δηλώσεις 2023: Αντίστροφη μέτρηση για διορθώσεις χωρίς πρόστιμα

Για ποιους χτυπά «καμπάνα» από 100-500 ευρώ για εκπρόθεσμες δηλώσεις

Με την αυλαία των φετινών φορολογικών δηλώσεων να πέφτει την Πέμπτη 31 Αυγούστου στις 15:00, λήγει και η προθεσμία που έχουν οι φορολογούμενοι για να διορθώσουν λάθη και παραλείψεις στις φορολογικές δηλώσεις υποβάλλοντας χωρίς πρόστιμα τροποποιητικές δηλώσεις.

Οι φορολογούμενοι που θα χάσουν την προθεσμία και θα υποβάλλουν εκπρόθεσμη τροποποιητική δήλωση είναι πιθανόν να βρεθούν αντιμέτωποι με την πληρωμή προστίμων που ξεκινούν από 100 ευρώ και φτάνουν έως 500 ευρώ.

Από τα πρόστιμα γλιτώνουν όσοι υποβάλλουν εκπρόθεσμα τροποποιητική φορολογική δήλωση εφόσον ο φόρος δεν υπερβαίνει τα 100 ευρώ αλλά και όσοι υποβάλουν εκπρόθεσμη τροποποιητική δήλωση με την οποία δεν αλλάζει το ύψος της φορολογητέας ύλης. Για παράδειγμα διορθώνεται κάποιο λάθος στα στοιχεία ταυτότητας του φορολογούμενου ή στα στοιχεία των προστατευόμενων μελών της οικογένειας του φορολογούμενου.

Επίσης δεν επιβάλλεται πρόστιμο όταν:

 • Η αρχική δήλωση είναι χρεωστική και με την τροποποιητική μειώνεται το χρεωστικό υπόλοιπο.
 • Η αρχική δήλωση είναι χρεωστική και με την τροποποιητική προκύπτει πιστωτικό υπόλοιπο.
 • Η αρχική δήλωση είναι μηδενική και με την τροποποιητική προκύπτει πιστωτικό υπόλοιπο.
 • Η αρχική δήλωση είναι πιστωτική και με την τροποποιητική αυξάνεται το πιστωτικό υπόλοιπο.
 • Η αρχική δήλωση είναι μηδενική και με την τροποποιητική παραμένει μηδενική.

Χωρίς πρόστιμο υποβάλλονται:

 • Εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις, που αφορούν σε διόρθωση στοιχείων προστατευόμενου μέλους.
 • Εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος για διόρθωση λανθασμένου Α.Μ.Κ.Α.
 • Εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις εισοδήματος λόγω καθυστέρησης έκδοσης βεβαίωσης από αρμόδιο φορέα (όχι μόνο εισοδήματος αλλά και άλλων στοιχείων όπως π.χ. τόκων κ.λπ).
 • Για εκπρόθεσμη τροποποιητική δήλωση εισοδήματος, που αφορά στη διαγραφή συζύγου μετά από διαζύγιο.

Τα πρόστιμα

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την υποβολή εκπρόθεσμων τροποποιητικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος με χρεωστικό εκκαθαριστικό, ισχύουν τα εξής:

 1. Εάν από την αρχική εμπρόθεσμη δήλωση το εκκαθαριστικό ήταν μηδενικό ή πιστωτικό και από την τροποποιητική δήλωση προκύψει πληρωμή επιπλέον φόρου μέχρι 100 ευρώ τότε δεν θα επιβληθεί κανένα πρόστιμο εκπρόθεσμης υποβολής.
 2. Εάν από την αρχική εμπρόθεσμη δήλωση είχε προκύψει μηδενικό ή πιστωτικό ποσό φόρου και από την εκπρόθεσμη τροποποιητική προκύψει επιπλέον φόρος άνω των 100 ευρώ, τότε επιβάλλεται πρόστιμο:
  • 100 ευρώ εάν ο φορολογούμενος δεν είναι ελεύθερος επαγγελματίας ή επιχειρηματίας.
  • 250 ευρώ εάν ο φορολογούμενος είναι ελεύθερος επαγγελματίας ή επιχειρηματίας και τηρεί απλογραφικά βιβλία
  • 500 ευρώ εάν ο φορολογούμενος είναι επιχειρηματίας ή ελεύθερος επαγγελματίας και τηρεί διπλογραφικά βιβλία.
 3. Εάν από την εκπρόθεσμη τροποποιητική δήλωση προκύψει αύξηση του φόρου μεγαλύτερη των 100 ευρώ, τότε επιβάλλεται πρόστιμο:
  • 100 ευρώ εάν ο φορολογούμενος δεν είναι ελεύθερος επαγγελματίας ή επιχειρηματίας.
  • 250 ευρώ εάν ο φορολογούμενος είναι ελεύθερος επαγγελματίας ή επιχειρηματίας και τηρεί απλογραφικά βιβλία
  • 500 ευρώ εάν ο φορολογούμενος είναι επιχειρηματίας ή ελεύθερος επαγγελματίας και τηρεί διπλογραφικά βιβλία.