Όλα στο «φως» για τους μεγαλοοφειλέτες της Εφορίας και του ΕΦΚΑ – Στη δημοσιότητα θα δοθούν δυο «μαύρες» λίστες

Όλα στο «φως» για τους μεγαλοοφειλέτες της Εφορίας και του ΕΦΚΑ – Στη δημοσιότητα θα δοθούν δυο «μαύρες» λίστες

Όσοι έχουν απλήρωτα για πάνω ένα χρόνο χρέη θα δουν το όνομά τους να φιγουράρει στον ιστότοπο της ΑΑΔΕ

Η καλοκαιρινή ραστώνη μπορεί να έχει «παγώσει» το θερμόμετρο στο μέτωπο των πλειστηριασμών ακινήτων για χρέη στην Εφορία μέχρι τον Σεπτέμβριο αλλά η ΑΑΔΕ δεν σταματάει το πρέσινγκ στους οφειλέτες και ετοιμάζεται να αποκαλύψει τα ονόματα των μεγαλοοφειλετών της Εφορίας και του ΕΦΚΑ.

Αύριο Παρασκευή (4/8) θα δοθούν στη δημοσιότητα τις δυο «μαύρες» λίστες με τα στοιχεία φορολογούμενων που έχουν «φεσώσει» με πάνω από 150.000 ευρώ ο καθένας την Εφορία και τον ΕΦΚΑ. Οι μεγαλοοφειλέτες με απλήρωτα για πάνω ένα χρόνο χρέη θα δουν το όνομά τους να φιγουράρει στον ιστότοπο της ΑΑΔΕ (www.aade.gr). Πρόκειται για χιλιάδες οφειλέτες που έχουν αρρύθμιστα χρέη εκατομμυρίων ευρώ κατά τα έτη 2020, 2021, 2022 και 2023.Η τελευταία φορά που δόθηκαν στην δημοσιότητα τα ονόματα των μεγαλοοφειλετών ήταν για τα φυσικά πρόσωπα στις 10 Ιουλίου 2019 και για τα νομικά πρόσωπα αρχές Δεκεμβρίου 2019.

Οι δυο λίστες

Για τα φυσικά πρόσωπα η λίστα θα αναγράφει: τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου, επώνυμο, όνομα, όνομα πατέρα, βασική οφειλή και συνεισπραττόμενα προς Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες/Ελεγκτικά Κέντρα, Τελωνεία και μερικό σύνολο οφειλής για κάθε ομάδα υπηρεσιών και φορέων.

Για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες θα δημοσιοποιηθούν ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου, επωνυμία, διεύθυνση έδρας, βασική οφειλή και συνεισπραττόμενα προς Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες/Ελεγκτικά Κέντρα, Τελωνεία, Ε.Φ.Κ.Α., μερικό σύνολο οφειλής για κάθε ομάδα υπηρεσιών και φορέων και παρατηρήσεις.

Ειδικότερα το φως της δημοσιότητας θα δουν φυσικά και νομικά πρόσωπα που έχουν:

  1. Βασική ληξιπρόθεσμη οφειλή προς την εφορία που υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ και η καταβολή της καθυστερεί για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του έτους κατά την ημερομηνία άντλησης των στοιχείων αυτών από τα πληροφοριακά συστήματα Φορολογίας και Τελωνείων.
  2. Βασική ληξιπρόθεσμη οφειλή από εισφορές κοινωνικής ασφάλισης προς τον ΕΦΚΑ που υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ και η καταβολή της καθυστερεί για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του έτους κατά την ημερομηνία άντλησης των στοιχείων αυτών από το πληροφοριακό σύστημα του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ).

Πάντως ακόμα και μετά την δημοσιοποίηση των οφειλών υπάρχει η δυνατότητα διόρθωσης, άρσης ή διαγραφής των στοιχείων, είτε αυτεπάγγελτα είτε κατόπιν αιτήσεως του φυσικού ή νομικού προσώπου.

Εξαιρέσεις

Ο νόμος προβλέπει ότι από την δημοσιοποίηση εξαιρούνται οι κάτωθι οφειλές ακόμα και αν πληρούν τα προαναφερθέντα κριτήρια ύψους και παλαιότητας οφειλής:

  • οι οφειλές οι οποίες έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης και τηρούνται οι όροι αυτής
  • οι οφειλές οι οποίες τελούν υπό αναστολή καταβολής με προσωρινή διαταγή, δικαστική απόφαση, πράξη διοικητικού οργάνου ή εκ του νόμου
  • οι οφειλές οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί ως ανεπίδεκτες είσπραξης
  • οι οφειλές οι οποίες αποβιωσάντων ή ανηλίκων και
  • οι οφειλές των νομικών προσώπων εντός του στενού ή ευρύτερου δημοσίου τομέα.