ΥΠΑΑΤ: Ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση υποβολής προτάσεων για το πρόγραμμα Leader

ΥΠΑΑΤ: Ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση υποβολής προτάσεων για το πρόγραμμα Leader

Υπεβλήθησαν 51 προτάσεις

Σε 51 ανήλθαν οι προτάσεις που κατατέθηκαν κατά την πρώτη φάση υποβολής και αξιολόγησης των Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων στο πλαίσιο της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για την επιλογή της Υπο-παρέμβασης Π3-77-4.1 «Στήριξη για Τοπική Ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤοΚ - Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων)» του Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ (ΣΣ ΚΑΠ).

«Η ολοκλήρωση της πρώτης φάσης του leader, είναι σημαντική για την αγροτική μας παραγωγή. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που συνάδει απόλυτα με την φιλοσοφία και την πολιτική της κυβέρνησης για στήριξη της ελληνικής περιφέρειας. Στηρίζοντας τον πρωτογενή τομέα, στηρίζουμε την ελληνική περιφέρεια. Παράλληλα, το πρόγραμμα υπηρετεί τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές της αειφόρου ανάπτυξης και την αντίληψη της κυβέρνησης για μετάβαση από το μοντέλο της αγροτικής εκμετάλλευσης στο μοντέλο της βιώσιμης και κερδοφόρας επιχειρηματικότητας» ανέφερε σε δήλωσή του ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Λευτέρης Αυγενάκης και πρόσθεσε: «Έχουμε σχέδιο, έχουμε όραμα, καλλιεργούμε το αύριο του πρωτογενούς τομέα. Δίνουμε ισχυρά κίνητρα προοπτικής στην αγροτική μας παραγωγή. Στόχος μας, η ενίσχυση της αγροτικής παραγωγής, η βιώσιμη ανάπτυξη και η στήριξη της ελληνικής οικονομίας».

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΥΠΑΑΤ, οι προτάσεις οι οποίες πληρούν τους όρους επιλεξιμότητας έχουν την δυνατότητα συμμετοχής στην δεύτερη φάση της διαγωνιστικής διαδικασίας, της οποίας καταληκτική ημερομηνία είναι η 12η Ιουλίου 2023.

Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο της πρόσκλησης προβλέπεται η δυνατότητα υποβολής ενστάσεων σε όλες τις φάσεις του διαγωνισμού. Σε περίπτωση μη κάλυψης του συνόλου των αγροτικών περιοχών της χώρας από την παρούσα πρόσκληση η διαδικασία δύναται να επαναληφθεί για τις περιοχές αυτές.

Στόχος της πρόσκλησης είναι η επιλογή 50 τοπικών στρατηγικών ανάπτυξης, οι οποίες θα καλύπτουν το σύνολο της χώρας με εξαίρεση τα αστικά κέντρα αυτής.