Ανάπτυξη 2,1% κατέγραψε η Ελλάδα το α΄ τρίμηνο του 2023 σύμφωνα με την Eurostat

Ανάπτυξη 2,1% κατέγραψε η Ελλάδα το α΄ τρίμηνο του 2023 σύμφωνα με την Eurostat

Μείωση κατά 0,3% παρουσίασε η απασχόληση στη χώρα μας σε σύγκριση με το τελευταίο τρίμηνο του 2022

Το πρώτο τρίμηνο του 2023 το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) μειώθηκε κατά 0,1% στη Ευρωζώνη και αυξήθηκε κατά 0,1% στην ΕΕ, σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα.

Το δ΄ τρίμηνο του 2022 το ΑΕΠ είχε μειωθεί κατά 0,1% στην Ευρωζώνη και κατά 0,2% στην ΕΕ. Σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 1% τόσο στην Ευρωζώνη, όσο και στην ΕΕ το πρώτο τρίμηνο του 2023.

Στη Ελλάδα σύμφωνα με την Eurostat, το α΄ τρίμηνο του 2023 το ΑΕΠ μειώθηκε κατά 0,1% σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο. Το δ΄ τρίμηνο του 2022 το ΑΕΠ είχε αυξηθεί κατά 1,1%, σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, το ΑΕΠ στην Ελλάδα αυξήθηκε κατά 2,1% το α΄ τρίμηνο του 2023.

Η Πολωνία (+3,8%) κατέγραψε τη μεγαλύτερη αύξηση του ΑΕΠ σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, ακολουθούμενη από το Λουξεμβούργο (+2%) και την Πορτογαλία (+1,6%). Οι μεγαλύτερες μειώσεις παρατηρήθηκαν στην Ιρλανδία (-4,6%), στη Λιθουανία (-2,1%) και στην Ολλανδία (-0,7%). Η Γερμανία κατέγραψε μείωση του ΑΕΠ (-0,3%), ενώ η Γαλλία κατέγραψε μικρή αύξηση (0,2%).

Σε ό,τι αφορά την απασχόληση, αυξήθηκε κατά 0,6% στην Ευρωζώνη και κατά 0,5% στην ΕΕ το α΄ τρίμηνο του 2023, σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο. Σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, η απασχόληση αυξήθηκε κατά 1,6%, τόσο στην Ευρωζώνη, όσο και στην ΕΕ το α΄ τρίμηνο του 2023.

Το α΄ τρίμηνο του 2023 η Εσθονία (+4,4%), η Μάλτα (+2,9%) και η Ιρλανδία (+1,6%) κατέγραψαν τη μεγαλύτερη αύξηση της απασχόλησης σε άτομα σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο. Η μεγαλύτερη μείωση της απασχόλησης καταγράφηκε στη Λιθουανία (-1,5%), στη Ρουμανία (-1,1%) και στην Ελλάδα (-0,3%).

Σε σύγκριση με το α΄ τρίμηνο του 2022, η απασχόληση στην Ελλάδα αυξήθηκε κατά 1,2% το α΄ τρίμηνο του 2023.