ΑΑΔΕ: Η νέα διαδικασία επιστροφής του ΦΠΑ στους αγρότες ειδικού καθεστώτος

ΑΑΔΕ: Η νέα διαδικασία επιστροφής του ΦΠΑ στους αγρότες ειδικού καθεστώτος

Οι αγρότες δεν χρειάζεται να προσκομίζουν στις ΔΟΥ τα σχετικά παραστατικά πωλήσεων τους

Νέα ψηφιακή διαδικασία επιστροφής του ΦΠΑ στους αγρότες ειδικού καθεστώτος καθιερώνει η ΑΑΔΕ. Με απόφαση του επικεφαλής της φορολογικής αρχής Γιώργου Πιτσιλή από χθες (2/5) σχεδόν 100.000 αιτήσεις ετησίως μπορούν, να υποβάλλονται ψηφιακά στην πλατφόρμα myBusinessSupport, για την κατ’ αποκοπή επιστροφή του ΦΠΑ, με τον οποίο έχουν επιβαρυνθεί για τα αγαθά και τις υπηρεσίες που έλαβαν.

Για τον υπολογισμό του δικαιώματος επιστροφής του ΦΠΑ, οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος δεν χρειάζεται να προσκομίζουν στις ΔΟΥ τα σχετικά παραστατικά πωλήσεων τους, καθώς αυτά αντλούνται αυτόματα από την πλατφόρμα myDATA.

Η διαδικασία επιστροφών εκσυγχρονίζεται καθώς προβλέπονται τα εξής:

 • Διεύρυνση του χρονικού διαστήματος για το οποίο μπορεί να ζητηθεί επιστροφή.
 • Επιτάχυνση και απλοποίηση της καταβολής του επιστρεπτέου ποσού, με πίστωση στον λογαριασμό των δικαιούχων ανά δεκαπενθήμερο.
 • Για την καταβολή της επιστροφής είναι απαραίτητο οι δικαιούχοι να έχουν δηλώσει τον λογαριασμό IBAN που διατηρούν, στην ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr), στην επιλογή «Μητρώο & Επικοινωνία».
 • Διευκρινίζεται ότι για τις αιτήσεις που υποβάλλονται εντός του 2023, παρέχεται η δυνατότητα καταχώρησης των φορολογικών στοιχείων του 2022 από τον ίδιο τον αγρότη του ειδικού καθεστώτος, για όσα παραστατικά δεν έχουν διαβιβαστεί στο myDATA.

Τα βήματα

 1. Η είσοδος στην Εφαρμογή, πραγματοποιείται μέσω της αρχικής σελίδας του διαδικτυακού τόπου της ΑΑΔΕ: Αρχική Σελίδα // Εφαρμογές // Επιχειρήσεις // myBusinessSupport σε αγρότες που έχουν υπαχθεί στο ειδικό καθεστώς του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ (ν.2859/2000).
 2. Δικαιούχοι. Δικαιούχοι είναι τα πρόσωπα που έχουν ενταχθεί στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ κατά το έτος που πραγματοποιείται η παράδοση των αγροτικών προϊόντων ή η παροχή των αγροτικών υπηρεσιών τους προς άλλους υποκείμενους στο φόρο, ανεξάρτητα αν κατά το χρόνο που υποβάλλεται η δήλωση -αίτημα επιστροφής έχουν μεταταχθεί στο κανονικό καθεστώς ή έχουν διακόψει τις εργασίες τους.
 3. Η αίτηση. Οι δικαιούχοι υποβάλλουν αίτηση για την επιστροφή του δικαιούμενου ποσού στην ηλεκτρονική πλατφόρμα “MyBusinessSupport” της ΑΑΔΕ (https://www.aade.gr/mybusinesssupport).
  • Η είσοδος στην ηλεκτρονική πλατφόρμα διενεργείται με τη χρήση των διαπιστευτηρίων του TAXISnet της ΑΑΔΕ.
  • Οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν την αίτηση τους από την 1η Απριλίου μέχρι και την 15η Δεκεμβρίου κάθε έτους για τις παραδόσεις αγροτικών προϊόντων και παροχές αγροτικών υπηρεσιών που πραγματοποιήθηκαν κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος.
  • Ειδικά για το έτος 2023, η αίτηση υποβάλλεται από 2 Μαΐου 2023 μέχρι και 15 Δεκεμβρίου 2023. Εντός της ίδιας προθεσμίας υποβάλλεται τροποποιητική δήλωση – αίτηση επιστροφής εφόσον υφίστανται λογιστικά στοιχεία (παραστατικά) τα οποία δεν έχουν συμπεριληφθεί στην αρχική ή σε προηγούμενη αίτηση και από τα οποία προκύπτει επιπλέον ποσό για επιστροφή.
  • Η ανωτέρω τροποποιητική αίτηση υποβάλλεται επίσης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «myBusinessSupport» της ΑΑΔΕ με τη χρήση των σχετικών διαπιστευτηρίων του TAXISnet.
 4. O χρήστης – αγρότης ειδικού καθεστώτος χαρακτηρίζει κάθε γραμμή του πίνακα ως προς τα εμφανιζόμενα στοιχεία. Επιλέγοντας την ένδειξη «Συμμετέχει» στο τέλος της γραμμής, η γραμμή αυτή αθροίζεται στο τέλος του πίνακα ως συνολική αξία.
  • Αν ο δικαιούχος επιλέξει την ένδειξη «Δεν συμμετέχει» σημαίνει ότι το παραστατικό αυτό δεν αφορά πώληση αγροτικών προϊόντων ή παροχή αγροτικών υπηρεσιών.
  • Αν ο δικαιούχος επιλέξει «Άγνωστη συναλλαγή» σημαίνει ότι έχει λιγότερα παραστατικά στην κατοχή του.
  • Οι δύο τελευταίες περιπτώσεις χαρακτηρισμού δεν συμμετέχουν στη διαμόρφωση της συνολικής αξίας.
  • Με την ολοκλήρωση χαρακτηρισμού των στοιχείων η αρχική οθόνη ενημερώνεται με την συνολική αξία και το ποσό για επιστροφή.
  • Στη συνέχεια ο δικαιούχος έχει τη δυνατότητα να καταχωρήσει φορολογικά στοιχεία
  • Α) που αφορούν σε εντάλματα πληρωμής ή άλλα νόμιμα στοιχεία που εκδίδονται για την καταβολή αποζημίωσης στον αγρότη στην περίπτωση απόσυρσης των αγροτικών προϊόντων και
  • Β) που έχουν εκδοθεί στο έτος 2022
 5. Η αίτηση επιστροφής γίνεται δεκτή εφόσον το αιτούμενο προς επιστροφή ποσό ανέρχεται κατ’ ελάχιστο σε πέντε (5) ευρώ. Κατά παρέκκλιση, η αίτηση επιστροφής δύναται να υποβληθεί στην αρμόδια (για τη φορολογία εισοδήματος) ΔOY του αγρότη ειδικού καθεστώτος, ψηφιακά μέσω της εφαρμογής «Τα αιτήματά μου» στις εξής περιπτώσεις :
  • α) η αίτηση υποβάλλεται από κληρονόμο θανόντος ο οποίος είχε ενταχθεί στο ειδικό καθεστώς αγροτών του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ το έτος που αφορά η επιστροφή,
  • β) η αίτηση αφορά τροποποίηση αρχικής ή προηγούμενης αίτησης βάσει της οποίας προκύπτει ποσό προς επιστροφή μικρότερο αυτού που είχε υπολογιστεί βάσει της αρχικής ή της προηγούμενης αίτησης από την οποία προέκυπτε επιστροφή. Στην περίπτωση αυτή η διαφορά καταβάλλεται στο δημόσιο με υποβολή έκτακτης δήλωσης ΦΠΑ από τον αιτούντα την επιστροφή με υποχρέωση καταβολής εντόκως από το χρόνο κατά τον οποίο πραγματοποιήθηκε η επιστροφή.
  • Στις περιπτώσεις α και β επισυνάπτονται στην αίτηση ψηφιακά αρχεία των λογιστικών στοιχείων (παραστατικών) για την παράδοση των αγροτικών προϊόντων και την παροχή των αγροτικών υπηρεσιών που πραγματοποιήθηκαν από τον αγρότη του ειδικού καθεστώτος το προηγούμενο φορολογικό έτος.