Στεγαστικά δάνεια: «Τρέχουν» οι αιτήσεις για την επιδότηση επιτοκίων – Η δεύτερη ευκαιρία σε δανειολήπτες

Στεγαστικά δάνεια: «Τρέχουν» οι αιτήσεις για την επιδότηση επιτοκίων – Η δεύτερη ευκαιρία σε δανειολήπτες

Διευρύνονται τα εισοδηματικά κριτήρια

Τα κριτήρια για τη στήριξη των οικονομικά ευάλωτων δανειοληπτών στεγαστικών δανείων δόθηκαν στην δημοσιότητα, καθώς δημοσιεύτηκε το σχετικό ΦΕΚ. Νέα ευκαιρία, για να ενταχθούν στο πρόγραμμα, θα έχουν οι δανειολήπτες που κόπηκαν από τον πρώτο γύρο των αιτήσεων.

Τις επόμενες ημέρες θα γίνουν στην πλατφόρμα οι αλλαγές στα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια δίνοντας έτσι την ευκαιρία σε παλιούς και νέους ενδιαφερόμενος να πάρουν την επιδότησης του επιτοκίου.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αφορά περίπου 50.000 δανειολήπτες. Τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια για την επιδότηση των επιτοκίων είναι:

Tα νέα όρια είναι τα εξής:

1. Εισοδηματικά κριτήρια:

Το συνολικό εισόδημα του νοικοκυριού, όπως υπολογίζεται για τους σκοπούς της ένταξης στο πρόγραμμα, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα κάτωθι αναφερόμενα ποσά ανά κατηγορία σύνθεσης του νοικοκυριού. Το συνολικό εισόδημα δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 27.300 ευρώ ετησίως, ανεξαρτήτως της σύνθεσης του νοικοκυριού.

  • Μονοπρόσωπο νοικοκυριό: Έως 9.100 ευρώ
  • Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο μέλη: Έως 13.650 ευρώ
  • Νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με ένα ανήλικο μέλος: Έως 18.200 ευρώ
  • Νοικοκυριό αποτελούμενο από τέσσερα ή μονογονεϊκή οικογένεια με δύο ανήλικα μέλη: Έως 22.750 ευρώ
  • Νοικοκυριό αποτελούμενο από πέντε μέλη και πάνω ή μονογονεϊκή οικογένεια με τρία ανήλικα μέλη και πάνω: Έως 27.300 ευρώ

2. Περιουσιακά κριτήρια: Το πρόγραμμα έχει και περιουσιακούς «κόφτες» όσον αναφορά στην αξία της ακίνητης περιουσίας αλλά και στο ποσό των καταθέσεων που μπορεί να έχει το νοικοκυριό.

Η συνολική ακίνητη περιουσία του νοικοκυριού υπολογίζεται βάσει της τελευταίας εκδοθείσας πράξης προσδιορισμού φόρου και δεν μπορεί να υπερβαίνει στο σύνολο της το ποσό των 156.000 ευρώ για το μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενη κατά 19.500 ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος και έως του ποσού των 234.000 ευρώ.

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, μέχρι την Κυριακή 23 Απριλίου ο αριθμός των αιτήσεων που είχαν υποβληθεί είχε αυξηθεί σε 62.400. Από αυτές έχουν ολοκληρωθεί 23.400 εκ των οποίων 2.733 ήταν μη επιλέξιμες. Επίσης, 16.937 αιτήσεις ακυρώθηκαν ενώ 39.071 δεν έχουν ολοκληρωθεί.

Ποιες αιτήσεις ακυρώνονται

Δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις νοικοκυριών, τα μέλη των οποίων, βάσει της τελευταίας εκκαθαρισμένης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος:

  • Εμπίπτουν στις διατάξεις του φόρου πολυτελούς διαβίωσης.
  • Δηλώνουν δαπάνες για αμοιβές πληρωμάτων σκαφών αναψυχής.
  • Δηλώνουν δαπάνες άνω των χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ για δίδακτρα σε ιδιωτικά σχολεία.
  • Δηλώνουν δαπάνες για οικιακούς βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό, όπως αυτές προσδιορίζονται στους αντίστοιχους κωδικούς του εντύπου Ε1.