Συντάξεις: Οι ημερομηνίες πληρωμής για τον Απρίλιο

Συντάξεις: Οι ημερομηνίες πληρωμής για τον Απρίλιο

Δείτε αναλυτικά ημέρες και Ταμεία

Πληρώνονται αυτή την εβδομάδα οι συντάξεις Απρίλιου.

  • Για τους συνταξιούχους του ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ, ΝΑΤ, ΕΤΑΤ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, ΔΕΗ: Τρίτη 28 Μαρτίου, κατάθεση το απόγευμα της Δευτέρας.
  • Οι συνταξιούχοι ΙΚΑ, Τράπεζες, ΟΤΕ, Δημόσιο: Τετάρτη 29 Μαρτίου: ΑΜΚΑ σε 1,3,5,7,9, κατάθεση το απόγευμα της Τρίτης.
  • Ενώ, οι συνταξιούχοι ΙΚΑ, Τράπεζες, ΟΤΕ, Δημόσιο: Πέμπτη 30 Μαρτίου: ΑΜΚΑ σε 0,2,4,6,8 κατάθεση το απόγευμα της Τετάρτης.