Όλα όσα αλλάζουν σε κατώτατο μισθό και επιδόματα – Τι ισχύει με τις τριετίες

Όλα όσα αλλάζουν σε κατώτατο μισθό και επιδόματα – Τι ισχύει με τις τριετίες

Πόσο αυξάνονται οι μισθοί αναλόγως με την προϋπηρεσία μέχρι το 2012 - Πώς υπολογίζεται και για ποιους εργαζόμενους το επίδομα γάμου

Στα 780 ευρώ, αυξημένος κατά 67 ευρώ από τα 713 ευρώ που είναι σήμερα, θα διαμορφωθεί μεικτά ο κατώτατος μισθός από την 1η Απριλίου για περίπου 600.000 εργαζόμενους που αμείβονται με τα κατώτατα όρια, ενώ στα 34,84 ευρώ θα ανέλθει το κατώτατο ημερομίσθιο.

Η καθαρή μηνιαία αύξηση είναι 57,70 ευρώ, καθώς ο καθαρός μισθός αυξάνεται από τα 614,10 στα 667 ευρώ. Όσον αφορά τους εργοδότες, η συνολική επιβάρυνση διαμορφώνεται στα 953,80 ευρώ από 872 ευρώ, δηλαδή η συνολική επιβάρυνση για τον εργοδότη είναι 81,80 ευρώ το μήνα. Για τον καθορισμό του κατώτατου μισθού, όπως επεσήμανε ο υπουργός Εργασίας, Κωστής Χατζηδάκης, ελήφθησαν υπόψη α) η ανεργία, η οποία από 17,5 % το 2019 έπεσε στο 10,8 % τον Ιανουάριο του 2023, β) η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας που προκύπτει από την αύξηση των επενδύσεων και των εξαγωγών, γ) η ανάκαμψη της οικονομίας που αναμένεται να συνεχιστεί φέτος, δ) η πορεία του πληθωρισμού ο οποίος αν και αποκλιμακώνεται, θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα και ε) η θέση της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση με κριτήριο το ΑΕΠ και το ύψος του κατώτατου μισθού.

Τι ισχύει με τις τριετίες

Η αύξηση του κατώτατου μισθού συμπαρασύρει και τον μέσο μισθό, ο οποίος αυξάνεται κατά 10% για κάθε τριετία για τους υπαλλήλους και 5% για κάθε τριετία μέχρι το 2012 για τους εργατοτεχνίτες. Υπενθυμίζεται, ότι οι τριετίες μετά το 2012 έχουν «παγώσει» και όπως είπε ο υπουργός Εργασίας, οι αποφάσεις για το «ξεπάγωμά» τους θα ληφθούν στο τέλος του 2023, εφόσον υποχωρήσει η ανεργία κάτω από 10%.

Έτσι οι μισθοί με τις τριετίες που ισχύουν θα διαμορφωθούν ως εξής :

  • Προϋπηρεσία 0-3 έτη έως τον Φεβρουάριο του 2012: 780 ευρώ
  • Προϋπηρεσία 3-6 έτη έως τον Φεβρουάριο του 2012: 858 ευρώ και 1.001 σε 12μηνη βάση
  • Προϋπηρεσία 6-9 έτη έως τον Φεβρουάριο του 2012: 936 ευρώ και 1.092 σε 12μηνη βάση
  • Προϋπηρεσία 9 έτη και άνω έως τον Φεβρουάριο του 2012: 1.014 ευρώ και 1.183 σε 12μηνη βάση

Ποια επιδόματα αυξάνονται

Η αύξηση του κατώτατου μισθού θα συμπαρασύρει και το επίδομα ανεργίας, αλλά και σειρά επιδομάτων που καταβάλει η ΔΥΠΑ. Σήμερα το ημερήσιο επίδομα είναι στα 17,51 ευρώ και 438 ευρώ το μηνιαίο. Με την αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 9,4% από 1η Απριλίου 2023, το επίδομα ανεργίας θα φτάσει στα 479,17 ευρώ. Πιο αναλυτικά:

- Το ειδικό Βοήθημα λήξης ανεργίας το οποίο ισούται με 13 ημερήσια επιδόματα ανεργίας και από 227,65 ευρώ διαμορφώνεται στα 249 ευρώ. Ειδικό βοήθημα δικαιούνται οι ασφαλισμένοι, εφόσον παρέμειναν εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων επί ένα μήνα μετά τη λήξη της τακτικής επιδότησης ανεργίας και δεν είναι εποχικοί (οικοδόμοι, λατόμοι, ασβεστοποιοί, μουσικοί, τραγουδιστές/-ριες, εργαζόμενοι/-ες σε τουριστικά και επισιτιστικά επαγγέλματα κ.λπ.).

- Το ειδικό Βοήθημα μετά από τρίμηνη παραμονή στα μητρώα των ανέργων ισούται με 15 ημερήσια επιδόματα ανεργίας ύψους 262,67 ευρώ και διαμορφώνεται στα 287,3 ευρώ.

- Το ειδικό Βοήθημα σε όσους εξέτισαν ποινή στερητική της ελευθερίας ισούται με 15 ημερήσια επιδόματα ανεργίας ύψους 262,67 ευρώ και διαμορφώνεται στα 287,3 ευρώ.

- Το ειδικό Βοήθημα λόγω Επίσχεσης Εργασίας ή Διακοπής Εργασιών ισούται με 20 ημερήσια επιδόματα ανεργίας ύψους 350,23 ευρώ και διαμορφώνεται στα 383 ευρώ.

- Το ειδικό εποχικό βοήθημα για οικοδόμους ορίζεται στο 70% του 37πλασίου του εκάστοτε ισχύοντος ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη ύψους 824,63 ευρώ και διαμορφώνεται στα 902 ευρώ.

- για τα επαγγέλματα των μουσικών-τραγουδιστών, ηθοποιών κλπ. ορίζεται στο 70% του 25πλασίου του εκάστοτε ισχύοντος ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη ύψους 557,22 ευρώ και διαμορφώνεται στα 609,5 ευρώ.

- Το βοήθημα Ανεργίας Αυτοτελώς και Ανεξαρτήτως Απασχολουμένων – Ασφαλισμένων ύψους 437,79 ευρώ διαμορφώνεται στα 479 ευρώ.

Επίδομα γάμου

Για όσους παίρνουν επίδομα γάμου, το οποίο ανέρχεται στο 10%, οι νέοι ελάχιστοι μισθοί διαμορφώνονται ως εξής:

  • Προϋπηρεσία 0-3 έτη έως τον Φεβρουάριο του 2012: 858 ευρώ
  • Προϋπηρεσία 3-6 έτη έως τον Φεβρουάριο του 2012: 936 ευρώ
  • Προϋπηρεσία 6-9 έτη έως τον Φεβρουάριο του 2012: 1.014 ευρώ
  • Προϋπηρεσία 9 έτη και άνω έως τον Φεβρουάριο του 2012: 1.115 ευρώ

Το επίδομα γάμου δεν είναι νομοθετικά κατοχυρωμένο, αλλά η καταβολή του οφείλεται στην Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, που υπογράφει η ΓΣΕΕ με τους εργοδότες. Συνεπώς, το επίδομα γάμου το δικαιούνται σε κάθε περίπτωση οι εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις – μέλη των εργοδοτικών οργανώσεων που συμβάλλονται στην ΕΓΣΣΕ, αλλά σύμφωνα με την άποψη της νομικής υπηρεσίας της ΓΣΕΕ δευτερευόντως μπορούν να το διεκδικήσουν όλοι οι έγγαμοι μισθωτοί της χώρας.