ΥΠΑΑΤ: Από αύριο οι αιτήσεις για την ενίσχυση των νεοεισερχόμενων κτηνοτρόφων έτους 2021

ΥΠΑΑΤ: Από αύριο οι αιτήσεις για την ενίσχυση των νεοεισερχόμενων κτηνοτρόφων έτους 2021

Θα διατεθούν 4,1 εκατ. ευρώ

Δεκτές από αύριο θα γίνονται οι αιτήσεις των νεοεισερχόμενων κτηνοτρόφων έτους 2021 για τη 2η πρόσκληση του Μέτρου 22, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Το εν λόγω μέτρο αφορά την «έκτακτη προσωρινή στήριξη σε γεωργούς και ΜΜΕ που πλήττονται ιδιαίτερα από τις επιπτώσεις της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2022, με συνολική δημόσια δαπάνη 4,1 εκατ. ευρώ.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων εκπνέει την Πέμπτη, 23 Μαρτίου.

Οι υποψήφιοι δικαιούχοι, προκειμένου να ενταχθούν στο μέτρο, υποβάλλουν προς την ΕΥΔ ΣΣ ΚΑΠ, αποκλειστικά ηλεκτρονικά την αίτησή τους μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ) που υποστηρίζει την υλοποίηση του Μέτρου. Η εγγραφή στο εν λόγω σύστημα και η υποβολή των αιτήσεων γίνεται στον ιστότοπο eae.opekepe.gov.gr.

Επισημαίνεται ότι μέσα και από τις δύο προσκλήσεις του μέτρου 22 διατέθηκαν συνολικά για τη στήριξη της κτηνοτροφίας πόροι της τάξης των 98,3 εκατ. ευρώ.