Υπουργείο Εργασίας: Θετικό το ισοζύγιο της απασχόλησης στο ενδεκάμηνο του 2022

Υπουργείο Εργασίας: Θετικό το ισοζύγιο της απασχόλησης στο ενδεκάμηνο του 2022

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Πληροφοριακού Συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ»

Θετικό κατά 63.980 θέσεις εργασίας ήταν το ισοζύγιο της απασχόλησης στο ενδεκάμηνο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2022, ενώ, κατά τον μήνα Νοέμβριο, το ισοζύγιο ήταν αρνητικό κατά 83.627 θέσεις, σύμφωνα με τα στοιχεία του Πληροφοριακού Συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ».

Σε ανακοίνωσή του, το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων σημειώνει ότι, όπως συνέβη και τον Οκτώβριο, το ισοζύγιο απασχόλησης είναι αρνητικό κάθε Νοέμβριο (από το 2001 που υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία), εξαιτίας κυρίως της λήξης της τουριστικής περιόδου.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ», οι κλάδοι με τα υψηλότερα αρνητικά ισοζύγια προσλήψεων-απολύσεων τον προηγούμενο μήνα ήταν τα καταλύματα (-29.110 θέσεις) και οι υπηρεσίες εστίασης (-22.181 θέσεις), τομείς στους οποίους αντίστοιχα έγινε μεγάλος αριθμός προσλήψεων τον Απρίλιο και το Μάιο. Αντίθετα, το ισοζύγιο ήταν θετικό στην εκπαίδευση (+8.009 θέσεις), στη βιομηχανία τροφίμων (+1.750 θέσεις), στην εξόρυξη μεταλλευμάτων (+881 θέσεις), κ.α..

Συνολικά, στο ενδεκάμηνο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου, οι αναγγελίες προσλήψεων ανήλθαν στις 2.707.204 και οι αποχωρήσεις έφτασαν τις 2.643.224 (1.608.080 καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου και 1.035.144 οικειοθελείς αποχωρήσεις). Έτσι, το ισοζύγιο των ροών μισθωτής απασχόλησης του πρώτου ενδεκάμηνου του έτους ήταν θετικό κατά 63.980 θέσεις εργασίας.

Τον Νοέμβριο, οι αναγγελίες πρόσληψης ανήλθαν σε 202.015, ενώ οι αποχωρήσεις έφτασαν τις 285.642 (82.157 οικειοθελείς αποχωρήσεις και 203.485 καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου). Συνεπώς, το ισοζύγιο του Οκτωβρίου ήταν αρνητικό κατά 83.627 θέσεις εργασίας.

Παρακαλούμε περιμένετε ...