Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε το 2ο Συνέδριο «Διαχείριση Κανονιστικής Συμμόρφωσης»

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε το 2ο Συνέδριο «Διαχείριση Κανονιστικής Συμμόρφωσης»

Συμμετείχαν οι εσωτερικοί επιθεωρητές της Fraport Greece, στελέχη της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας καθώς και άλλα στελέχη της εταιρίας

Η Fraport Greece σε συνεργασία με την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας (ΑΠΑ), διοργάνωσε με επιτυχία το δεύτερο συνέδριο με θέμα «Διαχείριση Κανονιστικής Συμμόρφωσης σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA)».

Το συνέδριο που έγινε θεσμός, πραγματοποιήθηκε στα μέσα Δεκεμβρίου με την παρουσία και τη συμμετοχή των στελεχών της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, κου Άγγελου Μπεληγιάννη, Διευθυντή Εποπτείας Αεροναυτιλίας και Αεροδρομίων, κου Γιώργου Ηλιόπουλου, Προϊστάμενο γραφείου Διοικητή ΑΠΑ και κου Βασίλη Βασίλαρου, Προϊστάμενο Τμήματος Κανονισμών, Πιστοποίησης και Εποπτείας Αεροδρομίων και Υδατοδρομείων, όσο και των στελεχών της Fraport Greece, κου Παναγιώτη Σπυράτου, Γενικό Διευθυντή Επιχειρησιακών Λειτουργιών και κας Ιωάννας Κουρή, Διευθύντρια Διαχείρισης Συμμόρφωσης EASA.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών του συνεδρίου, όπου συμμετείχαν οι εσωτερικοί επιθεωρητές της εταιρίας, στελέχη της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας καθώς και άλλα στελέχη της Fraport Greece, πραγματοποιήθηκαν ομιλίες αναφορικά με την αποτελεσματική εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Συμμόρφωσης του EASA, με απώτερο σκοπό τη διασφάλιση της πτητικής ασφάλειας.

Αναφορά έγινε ακόμα, και στον τρόπο με τον οποίο, τόσο η αρμόδια Αρχή όσο και ο φορέας λειτουργίας και διαχείρισης σχεδιάζουν και εφαρμόζουν τα προγράμματα εποπτείας, ενώ ταυτόχρονα αναλύθηκαν τα αποτελέσματα των επιθεωρήσεων που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους. Επιπροσθέτως, οι ομιλητές παρουσίασαν και ανέλυσαν τις κανονιστικές εξελίξεις και τον τρόπο διαχείρισης των αλλαγών που θα προκύψουν, τόσο σε επίπεδο υποδομών, όσο και στην οργάνωση και λειτουργία των αερολιμένων. Οι συγκεκριμένες αλλαγές σχετίζονται κυρίως με τα έργα μεγάλης κλίμακας που θα εκτελέσει η Fraport Greece στο πλαίσιο χρηματοδότησης του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ενώ τέλος, τέθηκαν προτεραιότητες για το νέο έτος.

Ο Διοικητής της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, Δρ. Χρήστος Τσίτουρας, δήλωσε: «Η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας στηρίζει κάθε πρωτοβουλία διαλόγου, που έχει ως στόχο την καλύτερη επικοινωνία μεταξύ της Αρχής και των αεροπορικών φορέων της χώρας. Το 2ο ετήσιο Συνέδριο Κανονιστικής Συμμόρφωσης, που λαμβάνει χώρα στο τέλος μίας πολύ σημαντικής χρονιάς για τον ελληνικό τουρισμό, πιστεύουμε ότι θα συμβάλλει στον κοινό μας στόχο για τη διατήρηση ενός υψηλού επιπέδου ασφάλειας σε όλους τους τομείς αεροπορικής δραστηριότητας.»

Ο κος Παναγιώτης Σπυράτος, Γενικός Διευθυντής Επιχειρησιακών Λειτουργιών της Fraport Greece δήλωσε σχετικά: «Χαιρετίζουμε τον πρώτο χρόνο λειτουργίας και συνεργασίας με την Αεροπορική Αρχή. Η Αρχή κατάφερε από τα πρώτα κιόλας βήματα, όχι μόνο να φέρει εις πέρας ένα απαιτητικό εποπτικό πρόγραμμα, αλλά και να λειτουργήσει καθοδηγητικά ως προς την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου. Σε μία περίοδο έναρξης απαιτητικών εργασιών ενίσχυσης της ασφάλειας των αεροδρομίων, η συνεργασία με την Αρχή είναι καταλυτική και πολύτιμη, ενώ υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού διακρίνει την άμεση ανταπόκριση των στελεχών της. Η κανονιστική συμμόρφωση και η ασφάλεια αποτελούν υψηλή προτεραιότητα και δομικά στοιχεία της κουλτούρας της Fraport Greece».

Από αριστερά: Βασίλης Βασίλαρος, Προϊστάμενος Τμήματος Κανονισμών, Πιστοποίησης και Εποπτείας Αεροδρομίων και Υδατοδρομείων, ΑΠΑ - Γιώργος Ηλιόπουλος, Προϊστάμενος γραφείου Διοικητή ΑΠΑ - Παναγιώτης Σπυράτος, Γενικός Διευθυντής Επιχειρησιακών Λειτουργιών, Fraport Greece - Ιωάννα Κουρή, Διευθύντρια Διαχείρισης Συμμόρφωσης EASA, Fraport Greece - Άγγελος Μπεληγιάννης, Διευθυντής Εποπτείας Αεροναυτιλίας και Αεροδρομίων, ΑΠΑ

Παρακαλούμε περιμένετε ...