Λαγκάρντ: Η αύξηση των επιτοκίων θα μειώσει τον πληθωρισμό και θα ομαλοποιήσει την οικονομία

Λαγκάρντ: Η αύξηση των επιτοκίων θα μειώσει τον πληθωρισμό και θα ομαλοποιήσει την οικονομία

Η πρόεδρος της ΕΚΤ κάνει λόγο για βραχυπρόθεσµο κόστος για τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά

Η νοµισµατική πολιτική αύξησης των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) συνεπάγεται µεν βραχυπρόθεσµο κόστος για τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά, µεσοπρόθεσµα όµως θα είναι ωφέλιµη, µειώνοντας τον υψηλό πληθωρισµό και οµαλοποιώντας την οικονοµία, απάντησε η πρόεδρος της ΕΚΤ Κριστίν Λαγκάρντ, σε γραπτή ερώτηση της αντιπροέδρου του ΕΚ Εύας Καϊλή.

«Η σταθερότητα των τιµών αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη βιώσιµη οικονοµική ανάπτυξη, την απασχόληση και την κοινωνική συνοχή» αναφέρει χαρακτηριστικά, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ευρωβουλευτού. Ως προς τα µέτρα δηµοσιονοµικής στήριξης για τις υψηλές τιµές ενέργειας, τονίζει ότι αυτά πρέπει να είναι προσωρινά και να στηρίζουν τους πιο ευάλωτους, ώστε να περιοριστεί ο κίνδυνος ανατροφοδότησης του πληθωρισµού.

Η πρόεδρος της ΕΚΤ προτείνει επίσης στις κυβερνήσεις να παρέχουν κίνητρα για τη µείωση της κατανάλωσης ενέργειας και την ενίσχυση του ενεργειακού εφοδιασµού. Σε άλλο σηµείο της απάντησης της, τονίζει πως το Σύµφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης βρίσκεται υπό αναθεώρηση από την ΕΚΤ, µε στόχο τη διατήρηση της δηµοσιονοµικής βιωσιµότητας στις χώρες της Ευρωζώνης.