ΔΥΠΑ: Παράταση αιτήσεων για το πρόγραμμα 3.220 νέων επιχειρηματιών

ΔΥΠΑ: Παράταση αιτήσεων για το πρόγραμμα 3.220 νέων επιχειρηματιών

Μέχρι την Τετάρτη 28 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 15:00

Παρατάθηκε μέχρι την Τετάρτη 28 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 15:00, η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων χρηματοδότησης για το νέο “Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης 3.220 νέων ελεύθερων επαγγελματιών ηλικίας 30 έως 45 ετών, στις Περιφέρειες Αν. Μακεδονίας και Θράκης, Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Κεντρικής Μακεδονίας και Δυτικής Μακεδονίας, με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία”.

Η δράση αφορά την ενίσχυση νέων επιχειρήσεων που έχουν δημιουργήσει (από 1 Ιανουαρίου 2022) πρώην άνεργοι ηλικίας 30- 45 ετών, ενώ έμφαση θα δοθεί στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε κλάδους της ψηφιακής οικονομίας.

Η επιχορήγηση ανέρχεται σε €14,8 χιλ. και καταβάλλεται σε τρεις δόσεις ως εξής:

  • 1η δόση €4 χιλ., μετά την έγκριση της αίτησης χρηματοδότησης
  • 2η δόση €5,4 χιλ., μετά τη λήξη του α’ εξάμηνου από την έναρξη
  • 3η δόση €5,4 χιλ., μετά τη λήξη του β’ εξάμηνου από την έναρξη

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης αποκλειστικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, εδώ.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε €47,656 εκατ. και συγχρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία – ΕΠΑνΕΚ 2014-2020.

Για περισσότερες πληροφορίες, εδώ.

Παρακαλούμε περιμένετε ...