Πόση προσαύξηση δικαιούνται όσοι δουλεύουν τον Δεκαπενταύγουστο

Πόση προσαύξηση δικαιούνται όσοι δουλεύουν τον Δεκαπενταύγουστο

Τι συμβαίνει για τους μισθωτούς

Περισσότερα χρήματα θα λάβουν οι μισθωτοί που εργάζονται σήμερα, Δεκαπενταύγουστο, καθώς πρόκειται για αργία. Συγκεκριμένα όσοι αμείβονται με ημερομίσθιο, θα λάβουν το κανονικό τους ημερομίσθιο και προσαύξηση 75%.

Όσο για εκείνους που αμείβονται με μηνιαίο μισθό:

  • Αν πρόκειται για επιχειρήσεις που λειτουργούν νόμιμα κατά τις Κυριακές και τις λοιπές απ΄ το νόμο αργίες, οφείλεται μόνον προσαύξηση 75%, που υπολογίζεται στο 1/25 του νόμιμου ημερήσιου μισθού τους
  • Αν πρόκειται για επιχειρήσεις που αργούν κατά τις Κυριακές και ημέρες αργίας και εκτάκτως θα λειτουργήσουν την 15η Αυγούστου, οφείλεται εκτός από την προσαύξηση 75% που υπολογίζεται στο νόμιμο ημερήσιο μισθό τους και το 1/25 του συνήθως καταβαλλομένου μισθού τους

Παρακαλούμε περιμένετε ...