ΕΝΦΙΑ: Ελαφρύτερος για τους «μικρούς» συνιδιοκτήτες οικοπέδων

ΕΝΦΙΑ: Ελαφρύτερος για τους «μικρούς» συνιδιοκτήτες οικοπέδων

Με τροπολογία γλυτώνουν από τον συμπληρωματικό φόρο

Δεν θα πληρώσουν συμπληρωματικό ΕΝΦΙΑ φέτος περίπου 13.000 ιδιοκτήτες ακινήτων που κατέχουν μικρά ποσοστά συνιδιοκτησίας (έως 5%) σε οικόπεδα, και οι οποίοι δεν είχαν λάβει μέχρι τώρα εκκαθαριστικό από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος υπέρογκων χρεώσεων για τους συγκεκριμένους ιδιοκτήτες, το Υπουργείο Οικονομικών προώθησε στη Βουλή τροπολογία η οποία ορίζει ότι: οι φορολογούμενοι με δικαίωμα επί οικοπέδου με ή χωρίς κτίσμα που το ποσοστό συνιδιοκτησίας επί του εν λόγω οικοπέδου δεν υπερβαίνει το 5% απαλλάσσονται από την επιβολή φόρου με συντελεστές 0,2%-1% που ισχύει όταν η αξία του ακινήτου ξεπερνά τις 400.000 ευρώ.

Παράλληλα, το συγκεκριμένο δικαίωμα επί του οικοπέδου δεν λαμβάνεται υπόψη για την εφαρμογή του συντελεστή φόρου ανά κλιμάκιο αξίας 400.000 ευρώ και άνω. Ωστόσο λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της συνολικής αξίας της περιουσίας του φορολογούμενου που όταν υπερβαίνει τις 500.000 ευρώ επιβάλλεται προσαύξηση με συντελεστές 5% -20%.

Η ρύθμιση αφορά περίπου 13.000 συνιδιοκτήτες οικοπέδων με συνολικά 19.500 εμπράγματα δικαιώματα οι οποίοι δεν είχαν λάβει τις προηγούμενες ημέρες τα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ.

Με το νέο τρόπο υπολογισμού του ΕΝΦΙΑ, υπήρχε περίπτωση, οι συγκεκριμένοι ιδιοκτήτες ακινήτων (που κατέχουν ποσοστό συνιδιοκτησίας χαμηλότερο του 5% σε οικόπεδα), να δουν φουσκωμένους λογαριασμούς καθώς έχουν στην κατοχή τους ένα μικρό κομμάτι γης μεγάλης όμως συνολικής αξίας που ξεπερνά τους «κόφτες» των 400.000 και των 500.000 ευρώ, μπαίνοντας στα όρια του συμπληρωματικού φόρου.

Με τη διάταξη που προωθήθηκε, γλιτώνουν τον έξτρα φόρο που επιβάλλεται με συντελεστές από 0,2% έως και 1% εφόσον η αξία του ακινήτου ξεπερνά τα 400.000 ευρώ.

Η τροπολογία επιλύει και το ζήτημα που δημιουργήθηκε με το χρονοδιάγραμμα πληρωμής του φόρου.

Με βάση το νόμο, ο ΕΝΦΙΑ καταβάλλεται σε έως 10 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, καθεμιά από τις οποίες δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 10 ευρώ, και από τις οποίες η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα έκδοσης της πράξης προσδιορισμού φόρου, εφόσον η πράξη προσδιορισμού φόρου εκδοθεί μέχρι τις 15 του μήνα αυτού, άλλως μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από την έκδοση της πράξης προσδιορισμού φόρου, οι δε επόμενες δόσεις μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε επόμενου μήνα και η τελευταία δόση καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Φεβρουαρίου του επόμενου έτους.

Προκειμένου όμως οι προθεσμίες να καλύψουν τις εν λόγω περιπτώσεις που θα πάρουν με καθυστέρηση εκκαθαριστικό, προστίθεται διάταξη σύμφωνα με την οποία ειδικά για τον ΕΝΦΙΑ έτους 2022, εφόσον η πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου εκδοθεί μέχρι και την 20η Μαΐου 2022, η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι και την 31η Μαΐου 2022.

Παρακαλούμε περιμένετε ...